Katedra Postępowania Cywilnego i Katedra Prawa Rzymskiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II wraz z Wydziałem Nauk Prawnych i Ekonomicznych Universidad Jaume I de Castellon oraz Wydziałem Prawa SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Warszawie i Uniwersytetem Las Palmas de Gran Canaria

serdecznie zapraszają na VIII Polsko-Hiszpańską Konferencję Europejskiej Tradycji Prawnej na temat 

Efektywna ochrona sądowa - rzymskie korzenie i instytucje współczesne

Effective Judicial Protection – Roman roots and modern institutions,

która odbędzie się w dniu 2 czerwca 2017 roku w murach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie,

pod patronatem JM Rektora KUL ks. prof. dr hab. Antoniego Dębińskiego.

 

 

Program konferencji

 

Temat

 

Możliwość dochodzenia przez jednostkę ochrony jej praw przed sądem stanowi jedno z kluczowych osiągnięć cywilizacji europejskiej. Nic zatem dziwnego, że jedną z najważniejszych zasad prawa unijnego jest zasada efektywnej ochrony sądowej. Zamierzeniem organizatorów nie jest jednak ograniczenie rozważań do unijnej zasady efektywnej ochrony sądowej, ale skłonienie do analizy regulacji procesowych - od prawa rzymskiego po czasy współczesne - w zamierzeniu mających gwarantować realizację praw podmiotowych. Wszak rzymska konstrukcja procesu cywilnego twórczo zaadaptowana do potrzeb kolejnych pokoleń staje wobec wyzwań związanych z potrzebą zapewnienia realizacji prawa dostępu do sądu i prawa do efektywnego procesu cywilnego.

 

Konferencja będzie też okazją do podziękowania prof. Enrique Gomez Royo, emerytowanemu profesorowi z Uniwersytetu w Walencji, za znaczące przyczynienie się do rozwoju polsko-hiszpańskiej współpracy naukowej.

 

Opłata konferencyjna

 

Opłata konferencyjna wynosi 60 €/250 PLN, płatna do 7 kwietnia 2017 roku na poniższe konta:

 

Fundacji Rozwoju KUL

Al. Racławickie 14

20–950 Lublin

  1. dla wpłat złotówkowych: 0310 5019 5310 0000 9030 7980 87
  2. dla wpłat w walutach obcych: PL 34 1050 1953 1000 0090 3079 8111
    (ING BANK ŚLĄSKI, SWIFT: INGBPLPW)

tytuł przelewu: PolSpa2017 imię i nazwisko uczestnika

 

Kwota opłaty konferencyjnej pokrywa koszty materiałów konferencyjnych, posiłków w trakcie konferencji oraz wydania planowanej recenzowanej monografii. Organizatorzy zapraszają wszystkich prelegentów do wzięcia udziału w tej inicjatywie publikacyjnej. Opłata konferencyjna nie pokrywa kosztów zakwaterowania, które każdy uczestnik konferencji ponosi we własnym zakresie.

 

Formularz zgłoszeniowy

 

Prosimy o nadsyłanie formularzy zgłoszeniowych oraz potwierdzeń przelewu opłaty konferencyjnej na adres mailowy: kingamagdalenadrozdz@gmail.com

 

formularz_zgloszeniowy

Ważne terminy

 

31 marca 2017: termin zgłoszenia uczestników wygłaszających referaty

2 kwietnia 2017: powiadomienie o zaakceptowaniu wystąpień

7 kwietnia 2017: termin uiszczenia opłaty konferencyjnej

15 czerwca 2017: termin nadsyłania artykułów do publikacji

 

Wymogi redakcyjne artykułów

 

Tekst powinien obejmować wykaz bibliograficzny z podziałem na cytowane źródła, orzecznictwo, literaturę, a także notę o autorze zawierającą informacje dotyczące afiliacji i zainteresowań naukowych. W przypadku tekstu w języku polskim należy dołączyć tytuł artykułu w języku angielskim, streszczenie w języku angielskim, słowa kluczowe w języku polskim i angielskim, zaś w przypadku tekstu w języku angielskim – tytuł artykułu, streszczenie oraz słowa kluczowe w języku angielskim (zostaną przetłumaczone na język polski). Organizatorzy będą wdzięczni za stosowanie się do wskazówek dla autorów, które zostaną udostępnione w najbliższym czasie.

 

Kontakt

 

W sprawach organizacyjnych:
Kinga Dróżdż kingamagdalenadrozdz@gmail.com

W sprawach naukowych:
Joanna Misztal-Konecka joannamisztal@kul.pl

 

Archiwum

 

Dotychczas odbyło się siedem polsko-hiszpańskich konferencji europejskiej tradycji prawnej. Organizatorzy zachęcają do zapoznania się z archiwum konferencji:

https://sites.google.com/site/romanconfpl/archiwum

 

 

Komitet Naukowy

 

Prof. nadzw. Joanna Misztal-Konecka (Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II) – przewodnicząca

Prof. nadzw. Maciej Jońca (Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II)

Prof. Enrique Gómez Royo (emerytowany profesor Uniwersytetu w Walencji)

Prof. Bronisław Sitek (Wydział Prawa Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Warszawie)

Prof. Teresa Gardocka (Wydział Prawa Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Warszawie)

Prof. Dra. Carmen Lázaro Guillamón (Wydział Nauk Prawnych i Ekonomicznych Universidad Jaume I de Castellon)

Prof. Witold Wołodkiewicz (Wydział Prawa Uniwersytetu Humanistyczno-Społecznego w Warszawie)

Prof. Amparo Montañana Casani (Wydział Nauk Prawnych i Ekonomicznych Universidad Jaume I de Castellon)

Prof. María Lidón Lara Ortiz (Wydział Nauk Prawnych i Ekonomicznych Universidad Jaume I de Castellon)

Prof. Jose Luis Zamora Manzano (Uniwersytet w Las Palmas na Gran Canaria)

Prof. Silvestre Bello Rodriguez (Uniwersytet w Las Palmas na Gran Canaria)

 

 

 

Autor: Paweł Wrzaszcz
Ostatnia aktualizacja: 23.05.2017, godz. 22:18 - Paweł Wrzaszcz