VIII Tydzień Filozoficzny
Z pogranicza etyki i filozofii wartości
8-12 marca 1965Mgr J. Gałkowski - Stan problematyki etycznej i aksjologicznej w polskiej literaturze powojennej

O. Prof. M. A. Krąpiec - Wartość a byt

Ks. Arcbp Doc. K. Wojtyła - Dwa modele etyki

Ks. Dr T. Styczeń - Tradycyjne i współczesne ujęcia etyki

Dr S. Grygiel - Intelektualne a antyintelektualne postawy w etyce

Ks. Dr B. Inlender - Etyka a religia

Dr A. Rodziński - Filozofia wartości a filozofia kultury

Mgr A. Stanowski - O stałości i zmienności w etyce

Ks. Mgr C. Wojtkiewicz - Problematyka logiczno-metodologiczna w filozofii wartości

Autor: Daniel Bielski
Ostatnia aktualizacja: 07.12.2008, godz. 03:55 - Daniel Bielski