Wyniki badań z obszaru psychologii w służbie psychoterapii //

Research findings from the field of psychology in the service of psychotherapy
Redaktor // Editor:   Jadwiga Małgorzata Rakowska

 

 

 ARTYKUŁY // ARTICLES


 

Jadwiga Małgorzata RAKOWSKA  (2015). Wyniki badań z obszaru psychologii w praktyce psychoterapii / Research findings from the field of psychology in the practice of psychotherapy.

Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 18 (3), 261-276.

pdf  PL  EN


 

Jadwiga Małgorzata RAKOWSKA, Agata DZIURSKA, Urszula ZIĘTALEWICZ, Piotr PAWŁOWSKI, Radosław TWORUS (2015). Modyfikowanie radzenia sobie ze stresem metodą zapobiegania nawrotom objawów zaburzeń psychicznych / Modifying copying with stress as a method of preventing the recurrence of mental disorder symptoms.  

Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 18 (3), 277-311.

pdf  PL  EN


 

Ewa TRZEBIŃSKA, Anna GABIŃSKA (2015). Poprawianie emocji w psychoterapii / Correcting emotions in psychotherapy.

Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 18 (3), 313-343.

pdf  PL  EN 


 

Hubert SUSZEK, Emilia WEGNER, Norbert MALISZEWSKI (2015). Użyteczność zjawiska przeniesienia w psychoterapii / Transference and its usefulness in psychotherapy in the light of empirical evidence.

Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 18 (3), 345-380.

pdf  PL  EN


 

Monika TARNOWSKA, Mirosław KOFTA, Krzysztof JEDLIŃSKI (2015). Osoba czy przypadek kliniczny? Podmiotowe postrzeganie pacjenta przez psychoterapeutę a pozytywna zmiana u pacjenta w toku psychoterapii / Therapist’s humanization of the patient: Promoting and interfering factors.

Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 18 (3), 381-431.

pdf  PL  EN


 

Mirosława HUFLEJT-ŁUKASIK, Wacław BĄK, Rafał STYŁA, Krzysztof KLAJS (2015). Zmiany w Ja w toku psychoterapii / Changes in the self in the course of psychotherapy.

Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 18 (3), 433-464.

pdf  PL  EN


 

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 02.02.2016, godz. 09:46 - Mariola Łaguna