In press

 

Diagnoza zaburzeń osobowości: wybrane metody i modele diagnostyczne

 

Redaktorzy // Editors:  Agnieszka Popiel, Bogdan Zawadzki

 

ARTYKUŁY // ARTICLES


 

Popiel, A., Zawadzki, B. Diagnoza zaburzeń osobowości: wybrane metody i modele diagnostyczne.


 

Keegan, E. Popiel, A. Personality disorders: A brief historical introduction.

 


Giesen-Bloo, J., Arntz, A., Schouten, E. The Borderline Personality Disorder Checklist: Psychometric evaluation and factorial structure in clinical and nonclinical samples.

 


Zawadzki, B., Popiel, A., Pragłowska, E., Newman, C. Specyfika dezadaptacyjnych przekonań w zaburzeniach osobowości: charakterystyka psychometryczna polskiej translacji i trawestacji Personality Beliefs Questionnaire.

 


Staniaszek, K., Popiel, A. Opracowanie i walidacja eksperymentalnej polskiej wersji skróconej Kwestionariusza Schematów Younga (YSQ-ES-PL) do badania wczesnych schematów dezadaptacyjnych.

 


Strus, W., Rowiński, T., Cieciuch, J., Kowalska-Dąbrowska. M., Czuma, I., Żechowski, C. Patologiczna Wielka Piątka: Próba zbudowania pomostu pomiędzy psychiatryczną klasyfikacją zaburzeń a cechowym modelem osobowości zdrowej.

 


Zawadzki, B. Lokalizacja zaburzeń osobowości w Kołowym Modelu Metacech Osobowości.

 


 

 

Autor: Mariola Łaguna
Ostatnia aktualizacja: 19.09.2017, godz. 13:23 - Mariola Łaguna