In press

 

 

ARTYKUŁY // ARTICLES


 

Anna Filip, Arkadiusz Białek, Marta Białecka-Pikul - Rekursja jako wspólna podstawa procesów umysłowych, komunikacyjnych i językowych.

Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 20 (4), 00-00.

Streszczenie Abstract  pdf PL  EN     


 

Ewelina Cichoń, Radosław Kryciński, Remigiusz Szczepanowski – Metapoznanie nasila depresję poprzez czynniki lęku: badania w populacji osób zdrowych psychicznie.

Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 20 (4), 00-00.

Streszczenie Abstract  pdf PL  EN     


 

Elżbieta Napora - Wsparcie społeczne dziadków i komunikowanie się z rówieśnikami predyktorami prężności u adolescentów z rodzin samotnych matek.

Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 20 (4), 00-00.

Streszczenie Abstract  pdf PL  EN     


 

Dominika Karaś, Jan Cieciuch - Polska adaptacja Skal Dobrostanu Psychologicznego(Psychological Well-Being Scales) Caroll Ryff.

Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 20 (4), 00-00.

Streszczenie Abstract  pdf PL  EN     


 

Bogusława Lachowska, Karolina Ludwikowska - Wyniki wstępnej walidacji polskiej wersji Skali Tolerancji Niejednoznaczności Wielorakich Typów Bodźców.

Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 20 (4), 00-00.

Streszczenie Abstract  pdf PL  EN     


 

Agnieszka Bożek, Aleksandra Tokarz - Kwestionariusz Zaangażowania w Działania Znaczące (Emas) B. Goldberg, E. S. Brintnell I J. Goldberga. Adaptacja Polska.

Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 20 (4), 00-00.

Streszczenie Abstract  pdf PL  EN     


 

Autor: Mariola Łaguna
Ostatnia aktualizacja: 10.02.2018, godz. 14:10 - Mariola Łaguna