In press

 

 

ARTYKUŁY // ARTICLES


 

Paweł Ziemiański - Od dominacji do funkcjonalności – o psychologicznych koncepcjach władzy.

Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 20 (3), 00-00.

Streszczenie Abstract  pdf PL  EN     Dominik Borawski - Supporting the Development of Wisdom. The Dialogical Perspective.

Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 20 (3), 00-00.

Streszczenie Abstract  pdf PL  EN     Ryszard Klamut - Ocena demokracji i jej wybrane uwarunkowania w kontekście wyborów samorządowych w 2014 roku w Polsce.

Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 20 (3), 00-00.

Streszczenie Abstract  pdf PL  EN     Beata Daniluk, Aneta Borkowska - Rozumienie humoru przez osoby starsze i jego uwarunkowania.

Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 20 (3), 00-00.

Streszczenie Abstract  pdf PL  EN     Magdalena Zadworna-Cieślak - Pomiar zachowań zdrowotnych w okresie późnej dorosłości – prezentacja Kwestionariusza Zachowań Zdrowotnych dla Seniorów.
Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 20 (3), 00-00.

Streszczenie Abstract  pdf PL  EN     


 

Autor: Mariola Łaguna
Ostatnia aktualizacja: 10.02.2018, godz. 14:09 - Mariola Łaguna