DSC_5041BR

DYREKTOR

INSTYTUTU PRAWA   

 dr hab. Joanna Misztal-Konecka, prof. KUL

 

 

ZASTĘPCA DYREKTORA

INSTYTUTU PRAWA

ks. dr hab. Włodzimierz Broński, prof. KUL 

 

RADA INSTYTUTU PRAWA

ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński (Rektor KUL)

dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL (Dziekan Wydziału)

dr hab. Joanna Misztal-Konecka, prof. KUL (Dyrektor Instytutu)

ks. dr hab. Włodzimierz Broński, prof. KUL (Zastępca Dyrektora Instytutu)

prof. dr hab. Dariusz Dudek

prof. dr hab. Jerzy Migdał

ks. dr hab. Tomasz Barankiewicz, prof. KUL

dr hab. Waldemar Bednaruk, prof. KUL

dr hab. Przemysław Czarnek

dr hab. Marek Dobrowolski

dr hab. Marzena Dyjakowska, prof. KUL

ks. dr hab. Sławomir Fundowicz, prof. KUL

dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL

dr hab. Maciej Jońca, prof. KUL

dr hab. Beata Kucia-Guściora

dr hab. Wojciech Lis

dr hab. Katarzyna Maćkowska, prof. KUL

dr hab. Monika Münnich

dr hab. Paweł Nowik

ks. dr hab. Krzysztof Orzeszyna, prof. KUL

dr hab. Jadwiga Potrzeszcz

dr hab. Tomasz Sienkiewicz

dr hab. Paweł Smoleń, prof. KUL

ks. dr hab. Piotr Stanisz, prof. KUL

dr hab. Wojciech Staszewski 

dr Delaine Swenson, prof. KUL

dr hab. Piotr Telusiewicz

dr hab. Marcin Trzebiatowski, prof. KUL

dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek, prof. KUL

dr hab. Hanna Witczak, prof. KUL

dr hab. Piotr Zakrzewski, prof. KUL

dr Krzysztof Dobieżyński

dr Izabela Leraczyk

dr Kinga Stasiak

ks. mgr Michał Czelny

mgr Karolina Szulc - przedstawiciel Rady Doktorantów KUL

Tomasz Zarębski - przedstawiciel Samorządu Studentów WPPKiA

 

 

Terminy posiedzeń Rady Instytutu w roku akademickim 2018/2019

 

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 01.08.2018, godz. 21:26 - Joanna Misztal-Konecka