Dyrektor Instytutu Administracji: 

prof. zw. dr hab. Stanisław Wrzosek

 

Godziny przyjęć w roku akademickim 2016/2017:

- poniedziałki - w godz. 9.00-10.00 oraz 13.20-14.30,

- w terminach posiedzeń Rady Wydziału - w godz. 11.30-12.30,

pok. CI-406; tel. (81) 445-30-42 

 

 

Sekretariat:

 

mgr Ewa Ratus

pok. CI-411; tel. (81) 445-30-30; fax: (81) 445-30-38; e-mail: instadm[at]kul.pl

                                         

RADA INSTYTUTU

dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL (Dziekan Wydziału)

prof. zw. dr hab. Stanisław Wrzosek (Dyrektor Instytutu)

dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL

ks. dr hab. Sylwester Kasprzak, prof. KUL

dr hab. Magdalena Pyter, prof. KUL

dr hab. Maciej Rudnicki, prof. KUL

dr hab. Rafał Sura, prof. KUL

dr hab. Rafał Biskup

dr hab. Anna Haładyj

dr hab. Jan Mariusz Izdebski

dr hab. Anna Tunia

dr hab. Wojciech Wytrążek

 

dr Michał Domagała (przedstawiciel młodszych pracowników naukowych)

dr Magdalena Kisała (przedstawiciel młodszych pracowników naukowych)

dr Piotr Zacharczuk (przedstawiciel młodszych pracowników naukowych)

 

Michał Sołtys (przedstawiciel studentów)

Magdalena Wójcik (przedstawiciel studentów)

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 09.10.2016, godz. 15:08 - Patryk Ochwat