Dyrektor Instytutu Prawa i Ekonomii

Dr hab. Leszek Ćwikła

 

Pokój 10 (ul. Ofiar Katynia 6a)

Przyjmuje: w terminach przyjazdów

 

 

RADA INSTYTUTU

 

prof. dr hab. Andrzej Kuczumow (Dziekan Wydziału)

dr hab. Leszek Ćwikła (Dyrektor Instytutu, przewodniczący Rady Instytutu)

dr hab. Marek Bielecki

dr hab. Antoni Magdoń, prof. KUL

prof. dr hab. Volodymyr Kossak

prof. dr hab. Marian Kozaczka

dr Dorota Tokarska

dr Dominik Tyrawa

Rafał Drozdowski

Paulina Rejniak

Autor: Dominik Tyrawa
Ostatnia aktualizacja: 14.03.2017, godz. 17:13 - Filip Ciepły