Dyrektor Instytutu Matematyki i Informatyki KUL

 

dr hab. August Zapała, prof. KUL

 

pok. 416

tel. (0-81) 445 45 16

Autor: Ewa Pajdowska
Ostatnia aktualizacja: 05.09.2016, godz. 15:30 - Ewa Pajdowska