Władze


Dyrektor Instytutu

 

 

 

Dr hab. Justyna Szulich-Kałuża

 

 

 

Sekretarz Instytutu

 

Ewa Baran

 

 

 

Kierownik Katedry Komunikacji Wizualnej

 

Dr hab. Justyna Szulich-Kałuża

 

 

Kierownik Katedry Kultury Medialnej

Dr hab. Robert Szwed

Dr hab. Robert Szwed

Adiunkt w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej oraz Instytucie Socjologii KUL. Wykładowca w Wyższej Szkole Nauk Społecznych i Wyższej Szkole Społeczno-Przyrodniczej w Lublinie. Stypendysta Fulbrighta (Indiana University Bloomington, USA)[...]

 

Kierownik Katedry Semiotyki i Retoryki Dziennikarstwa Audiowizualnego

Prof. dr hab. Karol Klauza

Prof. dr hab. Karol Klauza

Od 1981 r. pracownik naukowy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Od 2008 r. Dyrektor Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej tej uczelni. Prowadzi badania nad semantyką i retoryką dziennikarską, nowymi technologiami komunika[...]

 

Kierownik Katedry Języka Mediów i Komunikacji Społecznej

Dr hab. Paweł Nowak

Dr hab. Paweł Nowak

Urodził się w 1968 r. Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa polskiego, specjalność: pragmatyka lingwistyczna. W latach 1991-1999 asystent w Zakładzie Leksykologii i Pragmatyki Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłod[...]

 

Kierownik Warsztatu Medialnego i Aksjologii

Prof. dr hab. Jacek Dąbała

Prof. dr hab. Jacek Dąbała

Urodził się 22 sierpnia 1959 r. w Warszawie. Polski specjalista w zakresie mediów i literatury; profesor na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, kierownik Katedry Warsztatu Medialnego i Aksjologii w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na[...]

 

Zobacz więcej na: Logo_idiksorg_RGB.png

Autor: Alena Vilcheuskaya
Ostatnia aktualizacja: 30.09.2016, godz. 18:22 - Joanna Szegda