Dyrektor 

Instytutu Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

 

dr hab. Andrzej Podraza, prof. KUL

 

Autor: Magdalena Waniewska - Bobin
Ostatnia aktualizacja: 01.09.2016, godz. 12:01 - Barbara Lendzion-Tokarska