Dyrektor Instytutu Filologii Romańskiej

dr hab. Katarzyna Wołowska

Przyjęcia interesantów w sem. zimowym 2016/17:

środa 9.30-11.00, biuro 345

 

E-mail: wolowska@kul.pl

Tel./fax +48 81 445 43 45

Rada Instytutu Filologii Romańskiej

Dziekan WNH

dr hab. Magdalena Charzyńska-Wójcik
Dyrektor IFR

dr hab. Katarzyna Wołowska (przewodnicząca Rady)
Samodzielni pracownicy naukowo-dydaktyczni

dr hab. Janusz Bień, prof. KUL

dr hab. Edyta Kociubińska

prof. dr hab. Paweł Matyaszewski

prof. dr hab. Urszula Paprocka-Piotrowska

dr hab. Sebastian Piotrowski

dr hab. Magdalena Sowa

prof. dr hab. Dorota Śliwa

dr hab. Witold Wołowski, prof. KUL
Przedstawiciele młodszych pracowników naukowo-dydaktycznych

dr Paulina Mazurkiewicz

dr Tomasz Niestorowicz
Przedstawiciel studentów doktorantów

mgr Marlena Siwek
Przedstawiciele studentów

Anna Pietroń (studia I stopnia)

Beata Ćwirzeń (studia II stopnia)

Autor: Edyta Kociubińska
Ostatnia aktualizacja: 28.01.2017, godz. 21:29 - Edyta Kociubińska