Dziekan

  dr hab. Magdalena Charzyńska-Wójcik, prof. KUL

   godziny przyjęć interesantów:
   poniedziałek: 12.00-13.00
   środa: 12.00-13.00
   pokój 208a (Collegium Norwidianum)

   telefon: (+48 81/ 445 41 56)

   e-mail: dziekanwnh@kul.pl

 

Bardzo proszę o wcześniejsze uzgodnienie terminu spotkania

za pośrednictwem p. mgr Katarzyny Sochy

(tel. 81 445 41 56, e-mail: ksocha@kul.pl)

 

 

 

  Prodziekan ds. Studenckich i Dydaktycznych

  dr hab. Jolanta Klimek-Grądzka

  godziny przyjęć interesantów:
  wtorek: 9.30-10.30
  piątek: 12.00-13.00
  pokój 148 (Gmach Główny)
  telefon: (+48 81/ 445 41 48)

 

ds2
 

  Prodziekan ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej

  dr hab. Dariusz Skórczewski, prof. KUL
  godziny przyjęć interesantów:

  poniedziałek: 12.00-13.00

  czwartek: 12.00-13.00
  pokój 208b (Collegium Norwidianum)
  telefon: (+48 81/ 445 44 46)

  e-mail: dareus@kul.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

Prodziekan ds. Rozwoju i Promocji   

  Kierownik Studiów Doktoranckich

  dr hab. Konrad Klimkowski
  godziny przyjęć interesantów:

  poniedziałek: 12.00-13.00

  czwartek: 12.00-13.00
  pokój 148 (Gmach Główny)
  telefon: (+48 81/ 445 41 57)

  e-mail: prodziekanwnh3@kul.pl

 

 

Autor: Magdalena Sieńczuk
Ostatnia aktualizacja: 11.06.2018, godz. 15:16 - Natalia Turkiewicz