Chciałabym wiedzieć, jaka forma jest poprawna: „Konferencja odbyła się w uniwersytecie” czy też „Konferencja odbyła się na uniwersytecie”? Słyszałam obie formy z ust językoznawców, dlatego też pytam. Czy może jest to zróżnicowane dialektalnie?

 

Szanowna Pani,

Mówi się raczej o studiowaniu i pracowaniu na niż w uniwersytecie (podobnie jest z innymi nazwami uczelni, np. z akademią czy politechniką). Jednakże nie jest błędem, zwłaszcza w tekstach oficjalnych, używanie konstrukcji przyimkowej w uniwersytecie. Ta forma, używana dość często 20-30 lat temu, dziś wydaje się  rzadziej wybierana.

Najczęstsze błędy językowe związane z uniwersytetem dotyczą konstrukcji składniowych na uniwersytecie i w uniwersytecie. Zwykle stosowane są zamiennie, bez względu na kontekst znaczeniowy czy stylistyczny. Bardziej ostrożni skłonni są (niesłusznie) przyznawać pierwszeństwo formie drugiej – w uniwersytecie.

Słowniki poprawnej polszczyzny wprowadzają rozróżnienie: „Iść do uniwersytetu albo na uniwersytet (w znaczeniu: iść do gmachu uniwersytetu), ale: iść, zapisać się, wstąpić na uniwersytet (wstąpić na studia); pracować w uniwersytecie albo na uniwersytecie, ale: studiować, wykładać na uniwersytecie” (Słownik poprawnej polszczyzny, pod red. W. Doroszewskiego); „Zdawać, wstąpić, iść, dostać się na uniwersytet. Studiować polonistykę na uniwersytecie (nie: w uniwersytecie). Wykładać na uniwersytecie (nie: w uniwersytecie). Profesor, rektor uniwersytetu. Asystent, adiunkt uniwersytetu albo na uniwersytecie” (Nowy słownik poprawnej polszczyzny PWN, pod red. A. Markowskiego).

 

 

 

 

Autor: Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn
Ostatnia aktualizacja: 15.12.2009, godz. 11:09 - Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn