W dniu 23 lutego 2016 r. zmarł w Warszawie

dr Jerzy Baranowski

historyk sztuki
ur. 23 sierpnia 1931 r. w Warszawie,

absolwent historii sztuki na Uniwersytecie Warszawskim.

 

Wieloletni wicedyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie,

wieloletni rzeczoznawca ds. inwentaryzacji zabytków w PP Pracowni Konserwacji Zabytków Oddział w Warszawie,

dyrektor Muzeum Zespołu Zamkowego w Niedzicy.

Sekretarz generalny Stowarzyszenia Historyków Sztuki,

członek i wieloletni sekretarz Polskiego Komitetu Narodowego ICOM.

Autor licznych publikacji dotyczących głównie architektury barokowej.

 
Od 1979 do 1990 r., zatrudniony na niepełnym etacie

w Katedrze Historii Sztuki Średniowiecznej Sekcji Historii Sztuki KUL

na stanowisku starszego wykładowcy.

Prowadził zajęcia ze szczególnie bliskiego mu muzealnictwa i podstaw konserwacji.

Był promotorem wielu prac magisterskich.

Bardzo lubiany przez studentów, ceniony jako doświadczony dydaktyk.

Wieczne odpoczywanie racz mu dać Panie…

Msza Święta zostanie odprawiona

29 lutego o godzinie 14.00
w Kościele p.w. św. Karola Boromeusza w Warszawie,
po czym nastąpi odprowadzenie do grobu rodzinnego.

Autor: Ireneusz Marciszuk
Ostatnia aktualizacja: 29.02.2016, godz. 09:33 - Ireneusz Marciszuk