Z przykrością zawiadamiamy, że w dniu 5 sierpnia 2017 roku
zmarł w wieku 86 lat, opatrzony świętymi sakramentami

 

 klepsydra

 

Prof. zw. dr  hab. RYSZARD BRYKOWSKI

 

absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,

wykładowca przy Katedrze Sztuki Średniowiecznej Powszechnej Europejskiej (KUL)

w latach 1980-1982,

historyk sztuki, naukowiec.

 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się

w dniu 10.08.2017 r. (czwartek) o godz. 12.15

po Mszy św. w Domu Pogrzebowym

na Powązkach Wojskowych w Warszawie.

 

 

 


 

Ś.p. Prof. zw. dr  hab. RYSZARD BRYKOWSKI,  historyk sztuki.

 

Ur. 8 stycznia 1931 r. w Kołomyi, stolicy Pokucia (dawne woj. stanisławowskie - II RP). Od 1945 r. mieszkał w Radomiu; maturę uzyskał w Liceum J. Kochanowskiego w rok 1950.; studia i dyplom w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na Wydziale Nauk Humanistycznych - Sekcja Historii Sztuki - 1955; tam również pracował jako asystent (1955–56) i wykładowca w latach 1980–82.

Obronił pracę doktorską w Instytucie Sztuki PAN w 1977 r, habilitację uzyskał w 1987 r. w Politechnice Wrocławskiej. Tytuł profesora otrzymał w 1994 r., a profesora zwyczajnego w 1997 r.

 

Był zatrudniony jako:

 • Inspektor w Centralnym Biurze Ochrony Zabytków i Muzeów w Warszawie 1956–58,
 • w Instytucie Sztuki PAN na różnych stanowiskach w latach 1957–2002, m.in. w Zespole Redaktorów Katalogu Zabytków Sztuki w Polsce,
 • Kierownik Zespołu Architektury Drewnianej w Polsce i zapoczątkował wydawanie Inwentarza Drewnianej Architektury Sakralnej w Polsce,
 • Kierownik Ośrodka ds. Polskiego Dziedzictwa Kulturowego poza Granicami Kraju, Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” 1993–2009.

 

Prof. Ryszard Brykowski był specjalistą w zakresie badań nad drewnianą architekturą  sakralną i dziejami architektury polskiej w Rzeczypospolitej oraz konserwacji zabytków. Jest autorem ok. 350 publikacji, w tym 11 książek (4 jako współautor) oraz ok. 120 opracowań naukowo-badawczych (masz.).

 

współautor i redaktor: 

Katalogu Zabytków Sztuki w Polsce, t. VIII, woj. lubelskie,

 

autor:

Drewniana architektura kościelna w Małopolsce XV w., 1981;

Drewniana architektura cerkiewna na Koronnych Ziemiach Rzeczypospolitej, 1995,

Architektura drewniana, w: Architektura gotycka w Polsce, 1995,

Kołomyja. Jej dzieje, zabytki, 1998.

 

Był promotorem licznych prac doktorskich i recenzentem prac doktorskich, habilitacyjnych i awansów profesorskich, m.in. na wniosek CKK.

 

Działalność naukowo-społeczna:

 • sekretarz oddz. warszawskiego TOnZ 1973-75,
 • Głównej Komisji Konserwatorskiej SHS 1971-73,
 • Społecznego Komitetu Budowy Muzeum Powstania Warszawskiego 1981– (rozwiązanego 1983),
 • Głównej Komisji Konserwatorskiej przy Gen. Konserwatorze Zabytków 1986-94,
 • Polsko-Ukraińskiej Komisji ds. Cmentarza Łyczakowskiego we Lwowie i Mauzoleum Fredrów w Rudkach 1989–92,
 • Rady Pamięci Walk i Męczeństwa 1992–97,
 • Rady przy Pełnomocniku Rządu ds. Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą 1996–2002,
 • Rady Naukowej specjalności Konserwacji Drewna Zabytkowego w SGGW 2008–2012.

 

Przynależność do organizacji:

 • Stowarzyszenie Historyków Sztuki,
 • Polskie Towarzystwo Historyczne, oddz. w Radomiu,
 • Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich.

 

Honorowy członek:

 • Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków,
 • Radomskiego Towarzystwa Naukowego,
 • Towarzystwa Opieki nad Zabytkami,
 • Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków – ICOMOS.

 

Wyróżnienia i nagrody, m.in.:

 • Bł. Brata Alberta, 1979,
 • Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, 1991,
 • Złoty Medal Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” na rzecz Polaków poza Krajem, 2000,
 • Krzyż Kawalerski OOP, 1999,
 • Złoty Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, 2006,
 • Order Św. Grzegorza Papieża Wielkiego nadany przez Ojca Świętego Benedykta XVI za prace ratowniczo-konserwatorskie przy zabytkach kultury chrześcijańskiej i polskiej kultury narodowej na obszarze Łacińskiej Archidiecezji Lwowskiej, 2007.
 • Krzyż Komandorski OOP, 2010.

 

Działalność poza naukowa, harcerska:

 • Związek Harcerstwa Polskiego (1945–49 – Radom, 1957–61, 1968 Warszawa),
 • Niezależny Ruch Harcerski (1981 członek założyciel, wiceprzewodniczący),
 • Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej 1989–95, założyciel oraz członek Naczelnictwa i Rady Naczelnej.

 

Dwukrotnie żonaty; miał jedną córkę – Ewę i wnuka – Leszka.

Zmarł: 5 sierpnia 2017 r. w Otwocku.

 

Autor: Ireneusz Marciszuk
Ostatnia aktualizacja: 16.08.2017, godz. 08:57 - Ireneusz Marciszuk