Po zakwalifikowaniu na studia komplet dokumentów można składać na trzy sposoby:

 • osobiście: w odpowiednim dziekanacie miejsce składania dokumentów
 • za pośrednictwem innych osób:
  • jeśli kandydat nie może złożyć i podpisać dokumentów osobiście (np. jest za granicą) może go zastąpić tylko osoba, która:
   • posiada upoważnienie notarialne do składania podpisu w imieniu kandydata na dokumentach potwierdzających podjęcie studiów lub
   • posiada upoważnienie: kserokopię dowodu osobistego kandydata na studiach potwierdzonego za zgodność z oryginałem oraz formularz potwierdzający podjęcie studiów podpisany przez kandydata i zeskanowany przesłany osobie upoważnionej.
 • pocztą (lub za pośrednictwem firmy kurierskiej)

 

Adresy korespondencyjne dziekanatów
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 • Wszystkie wydziały KUL w Lublinie
 • Al. Racławickie 14
  20-950 Lublin
 • Dziekanat Wydziału Zamiejscowego Prawa
  i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli
 • ul. Ofiar Katynia 6
  37-450 Stalowa Wola

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 18.07.2018, godz. 13:11 - Grzegorz Tutak