REKRUTACJA
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

Przy przesyłaniu dokumentów pocztą liczy się data wpływu dokumentów na uczelnię.

 

Dziekanat Wydziału [tutaj proszę podać właściwą nazwę]
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

 

Uniwersyteckim Centrum Studiów Podyplomowych
i Doskonalenia Zawodowego

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, PL 20-950 Lublin
Collegium Jana Pawła II, pok. 314 i 316 (III piętro)

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 10.10.2012, godz. 14:08 - Andrzej Zykubek