Centrum Analiz Społecznych i Ekonomicznych – nową jednostkę naukowo-badawczą KUL, działającą w ramach Wydziału Nauk Społecznych, prezentuje jej kierownik dr hab. Grzegorz Adamczyk, prof. KUL.

 

W lutym na stronie Biura Karier KUL pojawiły sie nowe portale - Portal Kariery i Portal Pracodawcy, przydatne w komunikacji między kandydatami do pracy i ich potencjalnymi pracodawcami, o czym można przeczytać w artykule kierownika Biura Karier dra hab. Konrada Klimkowskiego.  

 

O wystawie rzeźb i reliefów Wincentego Kućmy w Galerii Sztuki Sceny Plastycznej KUL, o wybitnym artyście i działalności Galerii, założonej przez prof. Leszka Madzika, pisze Szymon Zygma, doktorant w Instytucie Historii Sztuki KUL.