Chciałabym się upewnić, czy zwrot w miesiącu październiku jest poprawny. Dostałam pismo z urzędu z takim sformułowaniem i wydaje mi się, że nie jest ono poprawne.

 

Rzeczywiście takie sformułowanie może budzić niepokój, gdyż ma charakter pleonazmu, czyli wyrażenia lub zwrotu, którego składniki powtarzają tę samą treść. Przecież październik to właśnie miesiąc, więc wystarczy powiedzieć w październiku, żeby być dobrze zrozumianym. Jednak czasem stosowanie pewnej nadwyżki treściowej pełni w wypowiedzi funkcję inną niż tylko informowanie o czymś. Wyrażenie w miesiącu październiku charakteryzuje styl urzędowo-kancelaryjny, zatem jego obecność w pismach oficjalnych o charakterze urzędowym wskazuje na taki właśnie charakter danego tekstu.

Autor: Natalia Sosnowska
Ostatnia aktualizacja: 27.02.2018, godz. 10:39 - Natalia Sosnowska