Czy zdanie „Z podobnym sposobem przedstawienia Boga spotykamy się na obrazie Hansa Memlinga” jest poprawne, czy może raczej należałoby tu użyć wyrażenia przyimkowego „w obrazie”?

 

Słownik stylistyczny języka polskiego E. Geller i A. Dąbrówki przy haśle „obraz”, w odniesieniu do postaci, notuje dwa użycia: postać na obrazie albo postać z obrazu. Poprawne zatem będą zdania:  Z podobnym sposobem przedstawienia Boga spotykamy się na obrazie Hansa Memlinga albo W podobny sposób został przedstawiony Bóg z obrazu Hansa Memlinga.

Autor: Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn
Ostatnia aktualizacja: 31.01.2013, godz. 11:05 - Natalia Sosnowska