Dziekan Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli

prof. dr hab. Andrzej Kuczumow

ma zaszczyt zaprosić na

Inaugurację Roku Akademickiego 2016/2017

Uroczystość odbędzie się 17 października 2016 r.

na Wydziale Zamiejscowym Prawa i Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli

 

11.00 Msza święta inauguracyjna z homilią

 

Aula im. Solidarności

12.15

► Hymn Państwowy

► Otwarcie uroczystości:

ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL, prorektor ds. studenckich

► Sprawozdanie z pracy Wydziału Zamiejscowego za rok akademicki 2015/2016

► Immatrykulacja studentów

GaudeMater Polonia

► Wystąpienia zaproszonych gości

► Wykład inauguracyjny pt. Sprawności moralne jako kapitał społeczny

prof. dr hab. Andrzej Derdziuk OFMCap.

Gaudeamus igitur

 

Oprawa muzyczna uroczystości

Chór Gaude Vitae pod dyrekcją Ewy Woynarowskiej

Autor: Rafał Podleśny
Ostatnia aktualizacja: 26.01.2017, godz. 12:15 - Małgorzata Wolak