Propozycja zagadnień do zeszytów tematycznych:

 

1. Normy i zasady w życiu publicznym

2. Człowiek w postmodernizmie

3. Neutralność światopoglądowa państwa

4. Patriotyzm - nacjonalizm - internacjonalizm

5. System edukacji - między ekonomią a ideologią

6. Misja inteligencji w świecie kultury masowej

7. Nauka i technika wobec wyzwań współczesności

8. Tożsamość kulturowa ziem pogranicza

Autor: Robert Kryński
Ostatnia aktualizacja: 27.03.2012, godz. 09:14 - Robert Kryński