Powinniśmy mówić w roku tysięcznym czy w roku tysiącznym (na określenie roku 1000)?

 

W polszczyźnie funkcjonują obie formy: tysięczny oraz tysiączny, przy czym zakresy ich użycia nie są jednakowe. Częstsza jest forma tysięczny i w podstawowym znaczeniu, np. w związkach tysięczna rocznica lub jedna tysięczna sekundy, jest jedyną poprawną. Z kolei forma tysiączny występuje obocznie z tysięczny w znaczeniu 'bardzo liczny', np. tysięczne (lub tysiączne) przeszkody, echa, oklaski. Jeśli więc chodzi o wyrazy takie jak: tysięczny, dwutysięczny, trzytysięczny (w odniesieniu do roku), to zawsze piszemy je z głoską ę.

 

 

Autor: Natalia Sosnowska
Ostatnia aktualizacja: 01.02.2011, godz. 21:00 - Natalia Sosnowska