XX Międzynarodowe Sympozjum Metafizyczne
z cyklu „Zadania współczesnej metafizyki” pt.

 

Św. Tomasz z Akwinu
i punkty zwrotne w wyjaśnianiu świata, człowieka i Boga

 

Z okazji dwudziestolecia powstania
Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu

- oddziału Società Internazionale Tommaso d’Aquino

 

7 grudnia 2017 (czwartek)

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Aula 114 Centrum Transferu Wiedzy (CTW)

 

 

Program

 

 

 • 10.00 - Otwarcie sympozjum – Rektor KUL

 

Część 1. ŚWIAT (sesja międzynarodowa)
prowadzenie: ks. dr Tomasz Duma

 

 • 10.10-10.30 Wypowiedz multimedialna M. A. Krąpca – Dlaczego Tomasz z Akwinu?
 • 10.30-10.50 prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk SDB (KUL) – Kreacjonizm jako punkt zwrotny w interpretacji świata i człowieka
 • 10.50-11.10 prof. dr hab. Piotr Jaroszyński (KUL) – Odkrycie istnienia – podstawą realizmu i punktem zwrotnym w rozumieniu bytu
 • 11.10-11.50 dr hab. Peter Fotta OP (Teologickà Fakulta v Košicach, Słowacja) – Maksymalizm i uniwersalizm metafizyki św. Tomasza z Akwinu
  • 11.50-12.00 Dyskusja
 • 12.00-12.40 ks. prof. Elvio Fontana (Pontificia Università Urbaniana, Włochy) – La concezione tommasiana della partecipazione come una svolta per ripensare la teoria della causalità (Tomaszowa teoria partycypacji jako punkt zwrotny w wyjaśnianiu przyczynowania)
 • 12.40-13.00 ks. prof. dr hab. Jan Sochoń (UKSW, Warszawa) – Tomaszowa nauka o prawdzie i poznawaniu
  • 13.00-13.10 Dyskusja
  • 13.10-14.10 Przerwa

 

Część 2. CZŁOWIEK (sesja ogólnopolska)
prowadzenie: ks. dr Paweł Tarasiewicz

 

 • 14.10-14.30 dr hab. Arkadiusz Gudaniec (KUL) – Esse personale. Zwrot w rozumieniu człowieka
 • 14.30-14.50 prof. dr hab. Piotr S. Mazur (Akademia Ignatianum, Kraków) – Specyfika psychiki ludzkiej według Tomasza z Akwinu
 • 14.50-15.30 prof. dr hab. Berthold Wald (Theologische Fakultät, Paderborn, Niemcy) – Thomas von Aquin über das Gewissen. Ein Paradigma für die philosophische Debatte (Tomasz z Akwinu o sumieniu. Paradygmat w debacie filozoficznej)
  • 15.30-15.40 Dyskusja
 • 15.40-16.00 ks. dr hab. Henryk Majkrzak (WSD, Stadniki) – Człowiek w perspektywie celu ostatecznego (Tomaszowa aretologia)
 • 16.00-16.20 dr hab. Krzysztof Wroczyński (KUL) – Tomasz z Akwinu o prawie naturalnym
  • 16.20-16.30 Dyskusja

 

Część 3. BÓG (sesja ogólnopolska)
prowadzenie: ks. dr Paweł Tarasiewicz

 

 • 16.30-16.50 ks. prof. dr hab. Piotr Moskal (KUL) – Punkt zwrotny w Tomaszowym rozumieniu Boga
 • 16.50-17.10 ks. dr hab. Piotr Roszak (UMK, Toruń) – O mocy Boga i „niemocy” człowieka
 • 17.10-17.30 ks. dr hab. Tomasz Stępień (UKSW, Warszawa) – Aniołowie w filozoficznym obrazie świata św. Tomasza z Akwinu. Z metafizyki substancji oddzielonej
  • 17.30-17.40 Dyskusja
 • 17.40-18.00 dr Andrzej Stefańczyk (KUL) – Czy istnieje przeznaczenie? Tomaszowa nauka o predestynacji
 • 18.00-18.20 ks. dr hab. Paweł Mazanka (UKSW, Warszawa) – Harmonia rozumu i wiary w ujęciu św. Tomasza z Akwinu
  • 18.20-18.30 Dyskusja
 • 18.30 Zamknięcie obrad – prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk SDB (KUL)

 

W ramach sympozjum Sesja plakatowa pt.
Filozofia św. Tomasza z Akwinu w komentarzach
oraz okolicznościowa wystawa

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 08.11.2017, godz. 07:51 - Andrzej Zykubek