Uwaga Kandydaci!

W przypadku, gdy liczba kandydatów posiadających maturę z historii sztuki okaże się niewystarczająca, do rekrutacji w kolejnych naborach na studia z zakresu historii sztuki mogą przystąpić kandydaci, którzy zdawali maturę z następujących przedmiotów:

- język polski, historia, geografia lub wiedza o społeczeństwie (50% wyniku końcowego)

- język obcy nowożytny (50% wyniku końcowego)

Autor: Marta Zbańska
Ostatnia aktualizacja: 19.12.2011, godz. 12:08 - Marta Zbańska