Więcej:

ZASADY PRZYJĘĆ

WYMAGANE DOKUMENTY

 

 

Kandydat cudzoziemiec
Studia II stopnia w języku polskim

 

  • Kandydaci, podejmujący studia II stopnia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich, komplet wymaganych dokumentów rejestracyjnych składają w Sekcji Obsługi Kandydatów i Studentów KUL (pokój GG-200) lub Biurze Rekrutacji KUL (CN-004 - od czerwca do września) w terminie

od 25 KWIETNIA do 31 SIERPNIA 2016 r.

  • Rozmowa kwalifikacyjna będzie przeprowadzana w każdą środę w godz. 10:00-13:00, po wcześniejszym złożeniu przez kandydata kompletu dokumentów rejestracyjnych.

 

Do końca września 2016 r. przedłużono nabór na studia II stopnia (pełna informacja dostępna TUTAJ)!

-----------------------------------------------------------------------------

  • Kandydaci, podejmujący studia II stopnia na zasadach obowiązujących obywateli polskich, komplet wymaganych dokumentów rejestracyjnych składają w Sekcji Obsługi Kandydatów i Studentów KUL (pokój GG-200) lub Biurze Rekrutacji KUL (CN-004 - od czerwca do września) w terminie

od 25 KWIETNIA do 15 LIPCA 2016 r.

  • Egzaminy/rozmowy kwalifikacyjne odbędą się

18 LIPCA 2016 r. o godz. 09:00

  • Ogłoszenie listy zakwalifikowanych na studia

19 LIPCA 2016 r., godz. 15:00

 

Do końca września 2016 r. przedłużono nabór na studia II stopnia (pełna informacja dostępna TUTAJ)!

-----------------------------------------------------------------------------

 

  • Kandydaci przyjęci (zakwalifikowani) na studia zobowiązani są do potwierdzenia podjęcia studiów w wyznaczonym terminie oraz złożenia w Sekcji Obsługi Kandydatów i Studentów:
  1. potwierdzenie legalności pobytu w Polsce (urzędowo potwierdzona kserokopia karty czasowego pobytu, wizy pobytowej, inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej),
  2. urzędowo potwierdzoną kserokopię polisy ubezpieczeniowej, Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego lub zaświadczenie o przystąpieniu do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Autor: Łukasz Łaskawiec
Ostatnia aktualizacja: 14.09.2016, godz. 09:19 - Witalij Rosowski