Więcej

ZASADY PRZYJĘĆ I WYMAGANE DOKUMENTY

 

Kandydat cudzoziemiec
Studia w języku angielskim

 

Rekrutacja na zasadach obowiązujących obywateli polskich:

 

Obowiązują te same terminy jak przy studiach w języku polskim

I stopnia i jednolite magisterskie

II stopnia

III stopnia (doktoranckie)

 

Rekrutacja na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich:

 

4 kwietnia 31 sierpnia 2017 r. - rejestracja kandydatów / złożenie kompletu dokumentów

 

Postępowanie kwalifikacyjne odbywa się w trybie wolnym na podstawie złożonego kompletu wymaganych dokumentów.

 

Ogłoszenie wyników postępowania rekrutacyjnego – w ciągu tygodnia od złożenia kompletu dokumentów.

 

Autor: Łukasz Łaskawiec
Ostatnia aktualizacja: 03.02.2017, godz. 14:19 - Witalij Rosowski