Więcej

ZASADY PRZYJĘĆ I WYMAGANE DOKUMENTY

 

Kandydat cudzoziemiec
Studia w języku angielskim

 

Postępowanie kwalifikacyjne odbywa się w trybie wolnym na podstawie złożonego kompletu wymaganych dokumentów.

 

  • Kandydaci na studia I, II stopnia i jednolite magisterskie w języku angielskim komplet wymaganych dokumentów składają w Sekcji Obsługi Kandydatów i Studentów KUL (pokój GG-200) lub Biurze Rekrutacji KUL (CN-004) w terminie

od 4 KWIETNIA do 31 SIERPNIA 2016 r.

 

Do końca września 2016 r. przedłużono nabór na studia I, ІІ stopnia i jednolite magisterskie (pełna informacja dostępna TUTAJ)!

 

  • Kandydaci na studia doktoranckie w języku angielskim komplet wymaganych dokumentów składają w Sekcji Obsługi Kandydatów i Studentów KUL (pokój GG-200) lub Biurze Rekrutacji KUL (CN-004) w terminie

od 14 CZERWCA do 31 SIERPNIA 2016 r.

  • Kandydaci cudzoziemcy przyjęci (zakwalifikowani) na studia zobowiązani są do złożenia w Sekcji Obsługi Kandydatów i Studentów KUL do 31 PAŹDZIERNIKA 2016 r.:
  1. kopię wizy, karty pobytowej lub innego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  2. kopię polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego lub dokumentu potwierdzającego przystąpienie do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia.
Autor: Łukasz Łaskawiec
Ostatnia aktualizacja: 14.09.2016, godz. 07:57 - Witalij Rosowski