• Zgłaszanie streszczeń: 1 września 2017
  • Informacja o akceptacji: 22 września 2017
  • Termin rejestracji - wczesna wpłata: 13 października 2017
  • Termin rejestracji - późna wpłata: 22 października 2017
  • Warsztaty krytyczno-logiczne: 24 października 2017 (poniedziałek)
  • Konferencja ArgDiaP: 25-26 października 2017 (wtorek-środa)
  • Termin nadsyłania artykułów do specjalnego numeru czasopisma: 5 lutego 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 03.06.2017, godz. 12:52 - Andrzej Zykubek