Konferencja odbędzie się od 30 czerwca do 6 lipca 2017 r. Główne obrady przewidziane są 3 i 4 lipca w Drohobyczu. W planie są też wizyty w takich miastach jak Lwów, Żółkiew, Truskawiec, Olesko, Poczajów, Złoczów, Krzemieniec i Podhorce. Oprócz sesji panelowych program przewiduje m.in. spotkania z naukowcami ukraińskimi, z przedstawicielami środowisk polonijnych, wizytę w operze lwowskiej. Lublin będzie miejscem wyjazdu i powrotu. Koszt uczestnictwa wynosi 1.150 zł i obejmuje: przejazd autokarem, opiekę pilota, ubezpieczenie, zakwaterowanie, wyżywienie, druk pozytywnie zrecenzowanych materiałów konferencyjnych.

 

Istnieje możliwość wyjazdu dla osób towarzyszących lub zainteresowanych tematyką konferencji. Zgłoszenia wraz abstraktem referatu przyjmowane są do 30 kwietnia 2017 na adres rzajac@kul.pl. Do tego czasu należy też wpłacić zaliczkę w wysokości 600 zł na konto Stowarzyszenia Inicjatyw Naukowych: Oddział BGŻ BNP Paribas w Lublinie nr 57 2030 0045 1110 0000 0392 7870. Do 30 maja 2017 r. prosimy uregulować brakującą kwotę.

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 16.02.2017, godz. 13:51 - Andrzej Zykubek