Monografia

Spór o naród, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2003, ss. 266;


Współredakcja
 • Polityka a religia, red. P. Jaroszyński, ks. P. Tarasiewicz, I. Chłodna, Fundacja „Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej", Lublin 2007, ss. 387;
 • Człowiek i państwo, red. P. Jaroszyński, ks. P. Tarasiewicz, I. Chłodna, Fundacja „Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej", Lublin 2006, ss. 415;
 • Antonio Rosmini, red. P. Jaroszyński i in., Fundacja „Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej", Lublin 2006, ss. 304;
 • „Studia Ełckie", 2006 nr 8 (red. zespół, „Adalbertinum" Wydawnictwo Diecezji Ełckiej), ss. 322;
 • Filozofia i edukacja, red. P. Jaroszyński, ks. P. Tarasiewicz, I. Chłodna, Fundacja „Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej", Lublin 2005, ss. 232;
 • Praca, red. P. Jaroszyński i in., Fundacja „Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej", Lublin 2005, ss. 323;
 • Jaka Europa?, red. P. Jaroszyński i in., Fundacja „Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej", Lublin 2004, ss. 317;
 • O Encyklopedii, red. P. Jaroszyński i in., Fundacja „Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej", Lublin 2003, ss. 432;
 • Przyszłość cywilizacji Zachodu, red. P. Jaroszyński, P. Tarasiewicz, P. Skrzydlewski, P. Gondek, Fundacja Rozwoju Kultury Polskiej, Lublin 2003, ss. 222.
 • Peter A. Redpath, Odyseja mądrości. Od filozofii do transcendentalnej sofistyki, tłum. M. Pieczyrak, Fundacja Rozwoju Kultury Polskiej, Lublin 2003, ss. 346;
 • Globalizacja, red. P. Jaroszyński i in., Fundacja „Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej", Lublin 2002, ss. 318;
 • Wierność rzeczywistości. Księga Pamiątkowa z okazji 50-lecia pracy naukowej na KUL o. prof. Mieczysława A. Krąpca, red. Z. J. Zdybicka, A. Maryniarczyk, P. Jaroszyński, P. Skrzydlewski, K. Stępień, P. Tarasiewicz, A. Gudaniec, A. Lekka-Kowalik, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2001, ss. 834;

Artykuły
 • Między polityką a religią - w poszukiwaniu „złotego środka", w: Polityka a religia, red. P. Jaroszyński i in., Fundacja „Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej", Lublin 2007, s. 195-211;
 • Filozofie kultur czy filozofia kultury?, w: Co to jest filozofia kultury?, red. Z. Rosińska, J. Michalik, Wydawnictwo UW, Warszawa 2007, s. 48-59;
 • Podstawowe zadanie filozofii w kulturze, w: Antonio Rosmini, red. P. Jaroszyński i in., Fundacja „Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej", Lublin 2006, s. 227-240;
 • Polityczne aspiracje narodu, w: Człowiek i państwo, red. P. Jaroszyński i in., Fundacja „Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej", Lublin 2006, s. 283-298;
 • On a Rejection of Essentionalism, w: Pontificia Academia Sancti Thomae Aquinatis; Società Internazionale Tommaso d'Aquino (eds.), Atti del Congresso Internazionale su l'umanesimo cristiano nel III milennio: la prospettiva di Tommaso d'Aquino. 21-25 Settembre 2003. Proceedings of the International Congress on Christian Humanism in the Third Millenium: The Perspective of Thomas Aquinas: 21-25 September 2003, t. 2 (Pontificia Academia Sancti Thomae Aquinatis, Vatican City, 2005) 589-600 (http://www.e-aquinas.net/pdf/Tarasiewicz.pdf) [Realistyczna krytyka esencjalizmu, „Studia Ełckie", 2006 nr 8, s. 91-100];
 • Praca a naród, w: Praca, red. P. Jaroszyński i in., Fundacja „Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej", Lublin 2005, s. 59-71;
 • Prawo a naród, „Cywilizacja" nr 12 (2005), s. 34-46;
 • Edukacja a naród, w: Filozofia i edukacja, red. P. Jaroszyński i in., Fundacja „Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej", Lublin 2005, s. 119-127;
 • Papież - Polak, w: 25 lat Pontyfikatu Jana Pawła II, red. J. Sikora, Wydawnictwo Wszechnicy Mazurskiej, Olecko 2004, s. 265-279;
 • Korelacja prawdy i wolności w ujęciu Karola Wojtyły, w: Jaka Europa?, red. P. Jaroszyński i in., Fundacja „Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej", Lublin 2004, s. 167-184;
 • Filozoficzne podstawy polskości, „Cywilizacja", 2004 nr 8, s. 18-30;
 • Łacińskie korzenie narodu, czyli zanim o globalizmie, w: Globalizacja, red. P. Jaroszyński i in., Fundacja „Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej", Lublin 2002, s. 17-29;

Hasła encyklopedyczne
 • Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 1-8, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2000-2007: Adam z Buckfield, Alcher z Clairvaux, Birkenmajer Ludwik Antoni (współautor), Borowski Franciszek, Borzęcki Wojciech, Brückner Aleksander, Buczyński Wincenty, Castro Rosalio, Ebner Ferdinand, Grisebach Eberhard, Hugon z Fleury, Lange Konrad, Langer Susanne Knauth, Lützeler Heinrich, Maieutyczna metoda, Morris George Sylvester, Piccolomini Alessandro;
 • Encyklopedia „białych plam", t. XII, Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, Radom 2003(2004): Nacjonalizm, Naród a cywilizacje;

Prace translatorskie z języka angielskiego
 • Richard J. Fąfara, W kręgu filozofii Malebranch'a. Wybór listów Étienne Gilsona i Henri Gouhiera (1920-1936), tłum. D. Śliwa, P. Jaroszyński, K. Wroczyński, ks. P. Tarasiewicz, Katedra Filozofii Kultury KUL i Fundacja „Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej", Lublin 2007 (tu: tłum. wprowadzenia, przypisów końcowych do poszczególnych listów, komentarza do załącznika nr 1);
 • Brendan Sweetman, Chrześcijański polityk we współczesnym świecie?, w: Człowiek i państwo, red. P. Jaroszyński i in., Fundacja „Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej", Lublin 2006, s. 61-76;
 • Armand A. Maurer CSB, Wprowadzenie do «Terroru roku dwutysięcznego» Étienne Gilsona, w: j.w., s. 385-392;
 • Étienne Gilson, Terror roku dwutysięcznego, w: j.w., s. 393-411;
 • Peter A. Redpath, Godność pracy w ujęciu Hezjoda - współczesne refleksje, w: Praca, red. P. Jaroszyński i in., Fundacja „Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej", Lublin 2005, s. 19-31;
 • Peter A. Redpath, Filozofia edukacji elementarnej, w: Filozofia i edukacja, red. P. Jaroszyński i in., Fundacja „Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej", Lublin 2005, s. 23-31;
 • Peter A. Redpath, Postmodernistyczna Europa na rozdrożu, w: Jaka Europa?, red. P. Jaroszyński i in., Fundacja „Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej", Lublin 2004, s. 15-29;
 • Peter A. Redpath, Metafizyka i sztuka według Piotra Jaroszyńskiego, w: j.w., s. 271-279;
 • Peter A. Redpath, Dwa oblicza technologii: przejaw kultury czy narzędzie dyktatury, w: Kultura wobec techniki, red. P. Jaroszyński i in., Fundacja Rozwoju Kultury Polskiej, Lublin 2004, s. 31-44;
 • John Deely, Skoro można przeszczepić serce, to dlaczego nie duszę?, w: j.w., s. 91-111;
 • Peter A. Redpath, Geneza encyklopedii a walka sztuk, O Encyklopedii, red. P. Jaroszyński i in., Fundacja „Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej", Lublin 2003, s. 137-149;
 • Peter A. Redpath, Sofistyka i nowoczesne państwo zachodnie, w: j.w., s. 349-361;
 • Peter A. Redpath, 11 września 2001 i „duch" Awerroesa, w: Przyszłość cywilizacji Zachodu, red. P. Jaroszyński i in., Fundacja Rozwoju Kultury Polskiej, Lublin 2003, s. 43-56;
 • Phillip H. Wiebe, Znak czasu - Całun Turyński, w: j.w., s. 199-219;
 • Hugh McDonald, Globalizm contra dystrybutyzm, w: Globalizacja, red. P. Jaroszyński i in., Fundacja „Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej", Lublin 2002, s. 145-156;
 • David M. Kaplan, GMO, WTO i bezpieczeństwo żywności, w: j.w., s. 157-165.
Autor: Paweł Tarasiewicz
Ostatnia aktualizacja: 28.10.2007, godz. 21:43 - Ewa Grygierzec