Wielu studentów decyduje się na wakacyjny wyjazd za granicę do pracy. To świetne połączenie przyjemnego z pożytecznym: pracując uczą się języka obcego i zdobywają nowe kompetencje.

 

Jeżeli i Ty w tym roku chcesz jechać „na saksy” korzystaj z „pewnych ogłoszeń” – takie jak w naszym serwisie ofert pracy i praktyk.

 

Biuro Karier KUL publikuje wyłącznie oferty przekazywane przez Sieć EURES (EURopeanEmploymentServices – Europejskie Służby Zatrudnienia), która świadczy BEZPŁATNIE usługi w zakresie unijnego pośrednictwa pracy i informowania w zakresie warunków życia i pracy w państwach członkowskich UE i EFTA.

 


BARDZO WAŻNE! Jeżeli zdecydujesz się skorzystać z oferty agencji zatrudnienia:

  • Sprawdź, czy agencja posiada dokument potwierdzający jej legalność np. certyfikat – wykaz certyfikowanych polskich agencji zatrudnienia znajduje się na stronie internetowej www.stor.praca.gov.pl
  • Upewnij się, czy dana agencja posiada umowę zawartą z pracodawcą zagranicznym i czy ma doświadczenie w kierowaniu do pracy za granicę. MASZ PRAWO poprosić o numery telefonów do pracodawcy zagranicznego oraz do osób, które już skorzystały z jego oferty pracy, abyś mógł z nimi skonsultować warunki pracy i wymagania pracodawcy.
  • BEZWZGLĘDNIE DOMAGAJ SIĘ spisania z agencją zatrudnienia umowy, w której będą podane warunki pracy, płacy, należne świadczenia itp.
  • PAMIĘTAJ, że agencja nie może pobierać od poszukujących pracy za granicą żadnych opłat, za wyjątkiem kwot z tytułu faktycznie poniesionych kosztów (np. tłumaczenie dokumentów, koszty podróży). Pobieranie przez agencję opłat za pośrednictwo pracy jest naruszeniem prawa.
  • Nie przepłacaj za przejazd. Zanim zapłacisz agencji za podróż sprawdź, ile wynoszą ceny u innych przewoźników. Nigdy nie płać przed wyjazdem za mieszkanie za granicą oferowane przez agencję. Zdarza się, że mieszkanie, za którego wynajem zapłaciłeś, nie istnieje.

Sprawdź, gdzie mieści się polski konsulat, najbliższy Twojemu miejscu pracy w danym kraju (spisz nr telefonu i adres). Weź również ze sobą dane kontaktowe znajomych osób, które już tam są. Bądź świadomy swoich praw. Zapoznaj się przed wyjazdem z podstawowymi przepisami prawnymi w danym kraju (np. jakie jest minimalne wynagrodzenie, gdzie należy zarejestrować się po przyjeździe, aby uzyskać prawo pobytu i prawo do opieki lekarskiej). Możesz skorzystać z informacji na stronach internetowych.


Zabierz ze sobą dokumenty potwierdzające Twoje doświadczenie zawodowe i kwalifikacje przetłumaczone na język pracodawcy.


Pamiętaj, że podejmujesz pracę w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w danym kraju. Ewentualne spory pomiędzy Tobą a pracodawcą rozstrzyga sąd w kraju pracodawcy, a nie sąd w Polsce.


Nie łam prawa. Nie zgadzaj się na nielegalną pracę. Pamiętaj, że podejmowanie pracy w państwie członkowskim EOG nie wymaga posiadania zezwolenia na pracę.

 

 

**********

Tekst powstał na podstawie artykułu: Chcesz podjąć pracę za granicą? Zrób to z głową.

Źródło: https://eures.praca.gov.pl/index.php/sitemap/polecamy-uwadze/chcesz-podjac-prace-za-granica-zrob-to-z-glowa

Autor: Marta Szymańska-Jarosz
Ostatnia aktualizacja: 12.06.2017, godz. 08:42 - Marta Szymańska-Jarosz