Dnia 28 marca 2008 roku w sali 208 Collegium Norwidianum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II odbyło się doroczne Walne Zebranie Towarzystwa Naukowego KUL. Miało ono następujący przebieg:

 • Zagajenie
 • Wybór sekretarza zebrania
 • Odczytanie i przyjęcie protokołu poprzedniego Walnego Zebrania
 • Sprawozdanie Sekretarza Generalnego za rok 2007
 • Sprawozdanie budżetowe za rok 2007
 • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 • Dyskusja nad sprawozdaniami
 • Udzielenie absolutorium Zarządowi
 • Uchwalenie preliminarza budżetowego na rok 2008
 • Przyjęcie i awanse członków Towarzystwa
 • Wolne wnioski

Tydzień później, 4 kwietnia 2008 roku o godz. 16.00 w Auli im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II miało miejsce Publiczne Zebranie Towarzystwa Naukowego KUL. Zebranie zagaił Prezes TN KUL, ks. prof. dr hab. Augustyn ECKMANN, przedstawiając skrótowo historię i obecną działalność Towarzystwa Naukowego KUL. Bardziej szczegółowe sprawozdanie z działalności Towarzystwa złożył następnie prof. dr hab. Stanisław OLCZAK. Centralnym punktem spotkania było uroczyste wręczenie NAGRODY IM. KSIĘDZA IDZIEGO RADZISZEWSKIEGO za rok 2007 JE ABP. PROF. DR. HAB. STANISŁAWOWI WIELGUSOWI, poprzedzone laudacją ks. prof. dra hab. Stanislawa JANECZKA, Prodziekana Wydziału Filozofii KUL. Ostatnim puntem zebrania był odczyt JE Abp. prof. dr. hab. Stanisława WIELGUSA Historyczne koncepcje i paradygmaty uniwersytetu oraz jego model na przyszłość.

Autor: Stanisław Sarek
Ostatnia aktualizacja: 08.04.2008, godz. 00:51 - Stanisław Sarek