W dniu 17 października odbyło się Walne Zebranie członków Koła Naukowego Studentów Filologii Słowiańskiej KUL. W trakcie zebrania:

- powołano Zarząd Koła na następną kadencję w składzie: Prezes: Magdalena Siczek, Zastępca Prezesa: Tetiana Sidletska, Skarbnik: Kamila Grześkiewicz;

- przyjęto sprawozdanie z działalności Koła za rok akademicki 2015/2016;

- omówiono ramowy program działalności na bieżący rok akademicki.

Autor: Andrij Saweneć
Ostatnia aktualizacja: 25.10.2016, godz. 09:11 - Andrij Saweneć