Użytkowanie programu Ogama

zachęcamy do uczestnictwa w otwartych szkoleniach e-learningowych zamieszczonych na platformie e-KUL. Kurs dotyczy wykorzystania oprogramowania Ogama (typu open-source) do badań eksperymentalnych z zastosowaniem okulografu.  Link do kursu:

Użytkowanie programu Ogama do analizy ruchów oczu i wizualizacji wyników badań percepcji i uwagi wzrokowej

Szkolenie dostępne dla studentów, pracowników i absolwentów KUL.

 

Badania z wykorzytaniem okulografu

zachęcamy do uczestnictwa w otwartych szkoleniach e-learningowych zamieszczonych na platformie e-KUL. Kurs dotyczy wykorzystania eyetrackera do badań eksperymentalnych. Szczegółowo zaprezentowano możliwości programów iView X oraz BeGaze. Link do kursu:

 Badania z wykorzystaniem okulografu

Szkolenie dostępne dla studentów, pracowników i absolwentów KUL.

2010-szkolenie-EEG2.jpg

Wprowadzenie do metody mózgowych potencjałów wywołanych (ERP)

19 marca 2010 mgr Paweł Stróżak zaprezentował poszczególne kroki prowadzenia badań z wykorzystaniem mózgowych potencjałów wywołanych. Uzyskane wyniki poddano analizie
i interpretacji psychologicznej. Warsztaty prowadzone były w ramach międzynarodowej konferencji Dni Mózgu V Mózg - niekończąca się opowieść.

 2010-szkolenie-eye2.jpg  

ABC prowadzenia eksperymentów z zapisem ruchów oczu

19 marca 2010 mgr Bibianna Bałaj przeprowadziła warsztaty dotyczące wykorzystania eyetrackera do badań eksperymentalnych. Szczegółowo zaprezentowano możliwości, jakie daje połączenie programów iView X oraz E-Prime.  Warsztaty prowadzone były w ramach międzynarodowej konferencji Dni Mózgu V Mózg - niekończąca się opowieść.

2009-pawel_a-warsztat-kwadrat3.jpg

Wykorzystanie pomiaru reakcji fizjologicznej człowieka
w badaniach psychologicznych

20 marca 2009 roku odbyły się warsztaty z zakresu projektowania i prowadzenia eksperymentów z wykorzystaniem urządzeń rejestrujących reakcję fizjologiczną osoby badanej na prezentowane bodźce multimedialne. Omówiono również podstawowe techniki analizy danych uzyskanych przy pomocy tych urządzeń. Szkolenie w ramach międzynarodowej konferencji Dni Mózgu IV w Lublinie prowadził mgr Paweł Augustynowicz.

2009-szkolenie_eye2.jpg

Eye-tracker. Prowadzenie badań eksperymentalnych
i wizualizacja wyników

19 marca 2009 roku odbyły się warsztaty z zakresu projektowania i prowadzenia badań psychologicznych z wykorzystaniem okulografu. Omówiono również podstawowe techniki analizy i wizualizacji danych z eyetrackera. Szkolenie prowadziła mgr Bibianna Bałaj
w ramach międzynarodowej konferencji Dni Mózgu IV w Lublinie.

 

 2009-szkolenie_eeg-kwadrat.jpg

Metoda potencjałów wywołanych w badaniu aktywności mózgu

 18 marca 2009 roku odbyły się warsztaty, których celem było przedstawienie i omówienie metody mózgowych potencjałów wywołanych powiązanych ze zdarzeniami (event-related potentials, ERPs). Przedstawiono główne założenia metody i aparaturę będącą na wyposażeniu Laboratorium PsychoNeuroFizjologicznego KUL. Zaprezentowano poszczególne kroki
w prowadzeniu badań, analizie wyników i ich psychologicznej interpretacji. Szkolenie w ramach międzynarodowej konferencji Dni Mózgu IV w Lublinie prowadził mgr Paweł Stróżak.

 szkolenie_3d_200

Obsługa systemu 3D Duality, przygotowanie bodźców 3D

15-16 października 2008 roku przedstawiciel firmy Inition z Londynu przeprowadził instalację rzutników multimedialnych i ekranów oraz przeszkolił studentów, doktorantów i pracowników Laboratorium Psychoneurofizjologicznego i Studia HD w zakresie kreowania i projekcji obiektów trójwymiarowych.

 szkolenie_biofeedback_200

Terapia Biofeedback i analiza reakcji fizjologicznej organizmu

9-10 października 2008 roku w Laboratorium odbyło się szkolenie prowadzone przez przedstawicieli firmy BioMed z Wrocławia. Szkolenia swoim zakresem obejmowały metody terapii Biofeedback oraz prowadzenie badań za pomocą aparatury do pomiaru reakcji fizjologicznej człowieka dostarczonej przez tę firmę.

szkolenie_eyetracker_200

Obsługa eyetrackera i prezentacja wyników badań

10 września firma Sensomotoric Instruments (Niemcy) przeprowadziła szkolenie z zakresu obsługi dostarczonego przez tę firmę urządzenia do badań ruchów gałek ocznych - eyetracker SMI iViewX Hi-Speed.

 warsztat_eeg_200

Obsługa 128-kanałowego systemu EEG, analiza wyników

W dniach 12-14 sierpnia 2008 roku odbyło się szkolenie z obsługi 128-kanałowego Elektroencefalografu i konstrukcji eksperymentów z wykorzystaniem metody ERP. Szkolenie poprowadził pracownik firmy Electrical Geodesics Inc., USA.

Autor: Paweł Augustynowicz
Ostatnia aktualizacja: 29.10.2012, godz. 16:17 - Bibianna Bałaj