WARSZTATY DLA MATURZYSTÓW W INSTYTUCIE OCHRONY ŚRODOWISKA

Koordynator: dr Robert Mroczka, Katedra Chemii KUL

rmroczka@kul.pl
tel. 81/ 445 46 20
Warsztaty skierowane są do klas maturalnych szkół z terenu Lublina oraz Lubelszczyzny.
Proponujemy cztery rodzaje warsztatów: z chemii, biologii, botaniki oraz ekologii.
Celem warsztatów jest zapoznanie młodzieży potencjalnie zainteresowanej podjęciem studiów na kierunku Ochrona Środowiska KUL, oraz młodzieży, która ma jeszcze nie dokonała wyboru studiów ze specyfiką oraz programem studiów Ochrona Środowiska na KUL.

WARSZTATY z CHEMII - „Od chemii ogólnej do chemii organicznej”
Prowadzący: dr Robert Mroczka, studenci Koła Naukowego Chemii „Redox”
Miejsce: Kampus Poczekajka KUL, Budynek Instytutu Ochrony Środowiska, Al. Kraśnicka 102, s. 122, Lublin
Kontakt: rmroczka@kul.pl
Przykładowe warsztaty (film, zdjęcia) można obejrzeć na stronie Koła Naukowego „Redox” http://redox-kul.cba.pl/
Liczba osób w grupie: minimalna 6, maksymalna 10 osób
Czas trwania warsztatów: 90 min

Terminy:
24.03.2012    9.00-11.00 (grupa I) – chemia, 9.00 – 10.30 grupa II – biologia komórki
                11.00-13.00 (grupa III)  - chemia, 11.00 – 12.30 grupa IV – biologia komórki

 

CHEMIA - zajęcia będą odbywać się wymiennie z warsztatami z chemii prowadzonymi przez mgr Rafała Szymanowskiego.
Uczniowie wykonują ćwiczenia w parach pod kierunkiem prowadzącego. Orientacyjny czas wykonania eksperymentu ok. 20 min, potem nastąpi zamiana wykonujących w ten sposób że każdy uczestnik będzie miał możliwość wykonania wszystkich ćwiczeń.
Ćwiczenie 1. Miareczkowanie alkacymetryczne. Nabycie podstawowych umiejętności związanych z miareczkowaniem (obsługa biurety, przygotowanie próbek, rola wskaźnika, rodzaje błędów)
Ćwiczenie 2. Chemiczna analiza jakościowa związków nieorganicznych (wykrywanie kationów i anionów - reakcje strącania osadów)
Ćwiczenie 3. Otrzymywanie związków organicznych (synteza paracetamolu i/lub kwasu  acetylosalicylowego)
Ćwiczenie 4. Metody rozdzielania - ekstrakcja chlorofilu z roślin zielonych , ekstrakcja olejków eterycznych ze skórki pomarańczy
Warsztaty dla maturzystów: „Podstawy biologii komórki”

liczebność grup: 8 – 10 osób
czas trwania każdego warsztatu: 90 min., w tym 5 min. przerwa

Warsztat I – Zjawiska osmotyczne w komórce.

I. Część teoretyczna:
1.przypomnienie pojęć: roztwór hipotoniczny, roztwór izotoniczny, roztwór hipertoniczny
2.reakcja komórek roślinnych (np. komórki skórki liścia spichrzowego cebuli) i zwierzęcych (np. erytrocytu) na w/w roztwory
3.plazmoliza i deplazmoliza
4.foliogramy ilustrujące kolejne etapy plazmolizy w komórce roślinnej oraz przekształcanie erytrocytu w echinocyt w reakcji na  roztwór hipertoniczny.
5.omówienie przebiegu doświadczenia ilustrującego plazmolizę w komórce roślinnej – prezentacja potrzebnego sprzętu laboratoryjnego (szkiełko podstawowe, szkiełko nakrywkowe, igła preparacyjna, skalpel, mikropipeta)
6.mikroskop świetlny – krótko o budowie i działaniu; wskazówki praktyczne dotyczące użytkowania.

II. Część praktyczna – wykonanie doświadczenia pt. „Wywołanie i obserwacja zjawiska plazmolizy w komórkach skórki liścia spichrzowego czerwonej cebuli”
1.przygotowanie i obserwacja preparatu.
a)pobranie fragmentu skórki z zewnętrznej strony liścia czerwonej cebuli.
b)nałożenie pobranego fragmentu na szkiełko podstawowe.
c)nałożenie kropli wody na fragment skórki.
d)zamknięcie preparatu pod szkiełkiem nakrywkowym i obserwacja mikroskopowa.
e)wywołanie zjawiska plazmolizy – wprowadzenie pod szkiełko nakrywkowe roztworu glukozy (20%)
f)obserwacja etapów plazmolizy w mikroskopie świetlnym.
g)podsumowanie doświadczenia i wnioski z obserwacji.


Warsztat II – Układanie kariogramu, mutacje chromosomowe liczbowe

I. Część teoretyczna:
1.definicja kariogramu i kariotypu
2.kariotyp kobiety i mężczyzny
3.rodzaje mutacji
4.wybrane mutacje chromosomowe liczbowe u człowieka: zespół Turnera, Klinefeltera, Jacobsa i Downa
5.foliogramy ilustrujące kariogramy z w/w mutacjami
6.układanie kariogramu – zasady przygotowywania oraz cele

II. Część praktyczna: układanie kariogramu człowieka
Na podstawie wzorcowego kariogramu, z wcześniej wyciętych chromosomów należy ułożyć kariogram mężczyzny lub kobiety. Chromosomy powinny być ponumerowane i zebrane w grupy. Następnie określić płeć osobnika, którego kariogram został ułożony.

Warsztat III – Cykl komórkowy.

I. Część teoretyczna:
1.cykl komórkowy
2.mitoza i jej etapy
3.znaczenie mitozy w organizmie roślin i zwierząt
4.lokalizacja komórek dzielących się mitotycznie w organizmie człowieka

II. Część praktyczna:
1.obserwacja mikroskopowa etapów mitozy na preparatach fibroblastów (z hodowli in vitro) barwionych metodą H+E
2.przegląd wybranych komórek zwierzęcych – obserwacja mikroskopowa preparatów
3.barwienie hodowli komórek Balb/c 3T3 barwnikiem fluorescencyjnym - prezentacja

Autor: Dawid Stępniak
Ostatnia aktualizacja: 14.03.2012, godz. 10:07 - Dawid Stępniak