Warsztaty dla wnioskodawców - marzec 2018

Narodowe Centrum Nauki ogłasza nabór na warsztaty poświęcone procesowi przygotowywania wniosków o finansowanie projektów badawczych.

Oferta skierowana jest do osób prowadzących badania naukowe, które:

  • nie kierują i nie kierowały projektem badawczym finansowanym przez NCN, MNiSW lub KBN,
  • w ciągu ostatnich 5 lat (w naukach ścisłych i technicznych oraz naukach o życiu) lub 10 lat (w naukach humanistycznych, społecznych i o sztuce) opublikowały co najmniej dwie prace o zasięgu międzynarodowym.

Warsztaty odbędą się w siedzibie Narodowego Centrum Nauki przy ul. Królewskiej 57 w Krakowie, 20-21 marca 2018. Planowany czas trwania warsztatów to 9.00-16.30, z przerwami na kawę i lunch. Szkolenie przewidziano dla 24 uczestników. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Narodowe Centrum Nauki nie zapewnia noclegów ani nie zwraca kosztów podróży.

Informacje dostępne na stronie NCN.

Autor: Barbara Lendzion-Tokarska
Ostatnia aktualizacja: 14.03.2018, godz. 10:11 - Barbara Lendzion-Tokarska