W projekcie "Aktywny student - aktywny absolwent" zaplanowano trzy rodzaje warsztatów dla uczestników: 

- społeczny (10 godzin)

- interpersonalny (10 godzin)

- przedsiębiorczy (10 godzin)

 

Realizowane są one w dziesięcioosobowych grupach, które dobierane są zgodnie z wybranymi obszarami.

 

 

Materiały dla osób zainteresowanych prowadzeniem warsztatów

W związku z realizacją projektu "Aktywny student - aktywny absolwent" - (edycja w roku ak. 2016/17) zapraszamy pracowników Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II do składania oferty dydaktycznej na prowadzenie warsztatów w siedmiu możliwych obszarach umożliwiających studentom zwiększanie poziomu kompetencji: INTERPERSONALNYCH, SPOŁECZNYCH, PRZEDSIĘBIORCZYCH.

 

Wymagania wstępne dla osób zainteresowanych prowadzeniem zajęć warsztatowych:
- wykształcenie wyższe

- co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć warsztatowych

 

Dla zachowania ram merytorycznych realizowanego projektu załączamy wytyczne dla poszczególnych kompetencji.

UWAGA: Załączone ekspertyzy stanowią wyłącznie wzór do stworzenia indywidualnego programu!

 

Obecnie prowadzimy nabór w 7 obszarach:

 

  • ochrona zdrowia,
  • resocjalizacja i rehabilitacja,
  • wychowanie i opieka,
  • zarządzanie personelem,
  • zarządzanie firmą,
  • funkcjonowanie w mediach,
  • zarządzanie bezpieczeństwem

 

 

Poniżej znajdują się materiały dla osób zainteresowanych prowadzeniem zajęć warsztatowych. Uzupełnione sylabusy należy złożyć osobiście do Katedry Psychoprofilaktyki Społecznej KUL

 

 

sylabus_-_interpersonalny_1

 

sylabus_-_spoleczny_1

 

sylabus_-_przedsiebiorczy_1

 

ekspertyza_-_w._interpersonalny_i_spoleczny

 

ekspertyza_-_w._przedsiebiorczy

 

SYLABUSY MOŻNA ZŁOŻYĆ DO DNIA 29.03.2017 r. DO g. 14:00 (w godzinach pracy biura projektu)

 

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny w godzinach pracy biura.

 

 

Harmonogram warsztatów

 

W tym miejscu pojawiają się informacje na temat obecnie realizowanych warsztatach.

 

-> Już niebawem ukażą się tutaj informacje dotyczące warsztatów w II edycji, która realizowana jest w okresie 01.10.2016 r. - 30.09.2017 r.

 
 
Autor: Justyna Cichulska
Ostatnia aktualizacja: 24.03.2017, godz. 18:29 - Mateusz Prucnal