W projekcie "Aktywny student - aktywny absolwent" zaplanowano trzy rodzaje warsztatów dla uczestników: 

- społeczny (10 godzin)

- interpersonalny (10 godzin)

- przedsiębiorczy (10 godzin)

 

Realizowane są one w dziesięcioosobowych grupach, które dobierane są zgodnie z wybranymi obszarami.

 

 

Materiały dla osób zainteresowanych prowadzeniem warsztatów

W związku z realizacją projektu "Aktywny student - aktywny absolwent" - (edycja w roku ak. 2016/17) zapraszamy pracowników Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II do składania oferty dydaktycznej na prowadzenie warsztatów w siedmiu możliwych obszarach umożliwiających studentom zwiększanie poziomu kompetencji: INTERPERSONALNYCH, SPOŁECZNYCH, PRZEDSIĘBIORCZYCH.

 

Wymagania wstępne dla osób zainteresowanych prowadzeniem zajęć warsztatowych:
- wykształcenie wyższe

- co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć warsztatowych

 

Dla zachowania ram merytorycznych realizowanego projektu załączamy wytyczne dla poszczególnych kompetencji.

UWAGA: Załączone ekspertyzy stanowią wyłącznie wzór do stworzenia indywidualnego programu!

 

Obecnie prowadzimy nabór w 7 obszarach:

 

  • ochrona zdrowia,
  • resocjalizacja i rehabilitacja,
  • wychowanie i opieka,
  • zarządzanie personelem,
  • zarządzanie firmą,
  • funkcjonowanie w mediach,
  • zarządzanie bezpieczeństwem

 

 

Poniżej znajdują się materiały dla osób zainteresowanych prowadzeniem zajęć warsztatowych. Uzupełnione sylabusy należy złożyć osobiście do Katedry Psychoprofilaktyki Społecznej KUL

 

 

sylabus_-_interpersonalny_1

 

sylabus_-_spoleczny_1

 

sylabus_-_przedsiebiorczy_1

 

ekspertyza_-_w._interpersonalny_i_spoleczny

 

ekspertyza_-_w._przedsiebiorczy

 

SYLABUSY MOŻNA ZŁOŻYĆ DO DNIA 29.03.2017 r. DO g. 14:00 (w godzinach pracy biura projektu)

 

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny w godzinach pracy biura.

 

 

Harmonogram warsztatów

 

W tym miejscu pojawiają się informacje na temat obecnie realizowanych warsztatach.

 

 

Grupa 1

 

w. interpersonalny - warsztat zakończony

w. społeczny - warsztat zakończony

w. przedsiębiorczy - warsztat zakończony

 

Grupa 2

 

w. interpersonalny - warsztat zakończony

w. społeczny - warsztat zakończony

w. przedsiębiorczy - warsztat zakończony

 

Grupa 3

 

w. interpersonalny - 27.05.2017 r. g. 9:00-18:15 - sala DMM-207

w. społeczny - warsztat zakończony

w. przedsiębiorczy - 28.05.2017 r. g. 9:00-18:15 - sala DMM-207

 

Grupa 4

 

w. interpersonalny - warsztat zakończony

w. społeczny - warsztat zakończony

w. przedsiębiorczy - warsztat zakończony

 

Grupa 5

 

w. interpersonalny - warsztat zakończony

w. społeczny - warsztat zakończony

w. przedsiębiorczy - warsztat zakończony

 

Grupa 6 

 

w. interpersonalny - warsztat zakończony

w. społeczny - warsztat zakończony

w. przedsiębiorczy - warsztat zakończony

 

Grupa 7

 

w. interpersonalny - warsztat zakończony

w. społeczny - warsztat zakończony

w. przedsiębiorczy - warsztat zakończony

 

Grupa 8 

 

w. interpersonalny - warsztat zakończony

w. społeczny - warsztat zakończony

w. przedsiębiorczy - warsztat zakończony

 

Grupa 9

 

w. interpersonalny - warsztat zakończony

w. społeczny - warsztat zakończony

w. przedsiębiorczy - warsztat zakończony

 

Grupa 10

 

w. interpersonalny - warsztat zakończony

w. społeczny - warsztat zakończony

w. przedsiębiorczy - warsztat zakończony

 

Grupa 11 

 

w. interpersonalny - warsztat zakończony

w. społeczny - warsztat zakończony

w. przedsiębiorczy - warsztat zakończony

 

Grupa 12

 

w. interpersonalny - 02.06.2017 r. g. 9:00-18:15 - sala DMM-219

w. społeczny - 03.06.2017 r. g. 9:00-18:15 - sala DMM-219 

w. przedsiębiorczy - 04.06.2017 r. g. 9:00-18:15 - sala DMM-219 

 

Grupa 13

 

w. interpersonalny - warsztat zakończony

w. społeczny - warsztat zakończony

w. przedsiębiorczy - warsztat zakończony

 

Grupa 14

 

w. interpersonalny - warsztat zakończony

w. społeczny - warsztat zakończony

w. przedsiębiorczy - warsztat zakończony

 

Grupa 15

 

w. interpersonalny - warsztat zakończony

w. społeczny - warsztat zakończony

w. przedsiębiorczy - warsztat zakończony

 

Grupa 16

 

w. interpersonalny - warsztat zakończony

w. społeczny - warsztat zakończony

w. przedsiębiorczy - warsztat zakończony

 

Grupa 17

 

w. interpersonalny - 28.05.2017 r. g. 9:00-18:15 - sala DMM-219

w. społeczny - 27.05.2017 r. g. 9:00-18:15 - sala DMM-219 

w. przedsiębiorczy - 26.05.2017 r. g. 9:00-18:15 - sala DMM-219 

 

Grupa 18

 

w. interpersonalny - 10.06.2017 r. g. 9:00-18:15 - sala DMM-219

w. społeczny - 04.06.2017 r. g. 9:00-18:15 - sala DMM-207

w. przedsiębiorczy - 03.06.2017 r. g. 9:00-18:15 - sala DMM-207 

 

 

Autor: Justyna Cichulska
Ostatnia aktualizacja: 24.05.2017, godz. 22:40 - Mateusz Prucnal