plakatWARSZTATY DLA MATURZYSTÓW W INSTYTUCIE OCHRONY ŚRODOWISKA
Koordynator: dr Robert Mroczka, Katedra Chemii KUL
rmroczka@kul.pl
tel. 81/ 445 46 20
Warsztaty skierowane są do klas maturalnych szkół z terenu Lublina oraz Lubelszczyzny.
Proponujemy cztery rodzaje warsztatów: z chemii, biologii, botaniki oraz ekologii.
Celem warsztatów jest zapoznanie młodzieży potencjalnie zainteresowanej podjęciem studiów na kierunku Ochrona Środowiska KUL, oraz młodzieży, która ma jeszcze nie dokonała wyboru studiów ze specyfiką oraz programem studiów Ochrona Środowiska na KUL.

WARSZTATY z CHEMII - „Od chemii ogólnej do chemii organicznej”
Prowadzący: dr Robert Mroczka, mgr Anna Stachniuk, mgr Agnieszka Chrzanowska, studenci Koła Naukowego Chemii „Redox”
Miejsce: Kampus Poczekajka KUL, Budynek Instytutu Ochrony Środowiska, Al. Kraśnicka 102, s. 122, Lublin
Kontakt: rmroczka@kul.pl
Przykładowe warsztaty (film, zdjęcia) można obejrzeć na stronie Koła Naukowego „Redox” http://redox-kul.cba.pl/

Liczba osób w grupie: minimalna 6, maksymalna 10 osób
Czas trwania warsztatów: 90 min
Terminy:
1.10.2011    9.00-10.30 (grupa I),   10.30-12.00 (grupa II)
8.10.2011       9.00-10.30 (grupa I),   10.30-12.00 (grupa II)
15.10.2011     9.00-10.30 (grupa I),   10.30-12.00 (grupa II)

CHEMIA - zajęcia będą odbywać się wymiennie z warsztatami z chemii prowadzonymi przez mgr Rafała Szymanowskiego.

Uczniowie wykonują ćwiczenia w parach pod kierunkiem prowadzącego. Orientacyjny czas wykonania eksperymentu ok. 20 min, potem nastąpi zamiana wykonujących w ten sposób że każdy uczestnik będzie miał możliwość wykonania wszystkich ćwiczeń.

Ćwiczenie 1. Miareczkowanie alkacymetryczne. Nabycie podstawowych umiejętności związanych z miareczkowaniem (obsługa biurety, przygotowanie próbek, rola wskaźnika, rodzaje błędów)  

Ćwiczenie 2. Chemiczna analiza jakościowa związków nieorganicznych (wykrywanie kationów i anionów - reakcje strącania osadów)

Ćwiczenie 3. Otrzymywanie związków organicznych (synteza paracetamolu i/lub kwasu  acetylosalicylowego)

Ćwiczenie 4. Metody rozdzielania - ekstrakcja chlorofilu z roślin zielonych , ekstrakcja olejków eterycznych ze skórki pomarańczy

WARSZTATY z BIOLOGII
Prowadzący: mgr Rafał Szymanowski
Miejsce: Kampus Poczekajka KUL, Budynek Instytutu Ochrony Środowiska, Al. Kraśnicka 102, s. 29, Lublin
Kontakt: szymanow@kul.pl

Liczba osób w grupie: minimalna 6, maksymalna 10 osób
Czas trwania warsztatów: 90 min
Terminy:
1.10.2011    9.00-10.30 (grupa I),   10.30-12.00 (grupa II)
8.10.2011       9.00-10.30 (grupa I),   10.30-12.00 (grupa II)
15.10.2011     9.00-10.30 (grupa I),   10.30-12.00 (grupa II)


BIOLOGIA - zajęcia będą odbywać się wymiennie z warsztatami z chemii prowadzonymi przez dr Roberta Mroczkę.

Warsztat I   1.10.2011 - Zjawiska osmotyczne w komórce.

I. Część teoretyczna:
1. przypomnienie pojęć: roztwór hipotoniczny, roztwór izotoniczny, roztwór hipertoniczny
2. Reakcja komórek roślinnych (np. komórki skórki liścia spichrzowego cebuli) i zwierzęcych (np. erytrocytu) na w/w roztwory
3. plazmoliza i deplazmoliza
4. foliogramy ilustrujące kolejne etapy plazmolizy w komórce roślinnej oraz przekształcanie erytrocytu w echinocyt w reakcji na  roztwór hipertoniczny.
5. omówienie przebiegu doświadczenia ilustrującego plazmolizę w komórce roślinnej – prezentacja potrzebnego sprzętu laboratoryjnego (szkiełko podstawowe, szkiełko nakrywkowe, igła preparacyjna, skalpel, mikropipeta)
6. mikroskop świetlny - krótko o budowie i działaniu; wskazówki praktyczne dotyczące użytkowania.

II. Część praktyczna - wykonanie doświadczenia pt. „Wywołanie i obserwacja zjawiska plazmolizy w komórkach skórki liścia spichrzowego czerwonej cebuli”
1. przygotowanie i obserwacja preparatu.
a) pobranie fragmentu skórki z zewnętrznej strony liścia czerwonej cebuli.
b) nałożenie pobranego fragmentu na szkiełko podstawowe.
c) nałożenie kropli wody na fragment skórki.
d) zamknięcie preparatu pod szkiełkiem nakrywkowym i obserwacja mikroskopowa.
e) wywołanie zjawiska plazmolizy – wprowadzenie pod szkiełko nakrywkowe roztworu glukozy (20%)
f) obserwacja etapów plazmolizy w mikroskopie świetlnym.
g) podsumowanie doświadczenia i wnioski z obserwacji.

Warsztat II  8.10.2011 - Układanie kariogramu, mutacje chromosomowe liczbowe

I. Część teoretyczna:
1. definicja kariogramu i kariotypu
2. kariotyp kobiety i mężczyzny
3. rodzaje mutacji
4. wybrane mutacje chromosomowe liczbowe u człowieka: zespół Turnera, Klinefeltera, Jacobsa i Downa
5. foliogramy ilustrujące kariogramy z w/w mutacjami
6. układanie kariogramu - zasady przygotowywania oraz cele

II. Część praktyczna: układanie kariogramu człowieka
Na podstawie wzorcowego kariogramu, z wcześniej wyciętych chromosomów należy ułożyć kariogram mężczyzny lub kobiety. Chromosomy powinny być ponumerowane i zebrane w grupy. Następnie określić płeć osobnika, którego kariogram został ułożony.

Warsztat III  15.10.2011 - Cykl komórkowy.

I. Część teoretyczna:
1. cykl komórkowy
2. mitoza i jej etapy
3. znaczenie mitozy w organizmie roślin i zwierząt
4. lokalizacja komórek dzielących się mitotycznie w organizmie człowieka

II. Część praktyczna:
1. obserwacja mikroskopowa etapów mitozy na preparatach fibroblastów (z hodowli in vitro) barwionych metodą H+E
2. przegląd wybranych komórek zwierzęcych – obserwacja mikroskopowa preparatów
3. barwienie hodowli komórek Balb/c 3T3 barwnikiem fluorescencyjnym - prezentacja


WARSZTATY z EKOLOGII - "Czym naprawdę jest ekologia? Prezentacja zagadnień i metod ekologicznych"
Prowadzący: dr Iwona Mróz
Miejsce: Kampus Poczekajka KUL, Budynek Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego, ul. Konstantynów 1H, s. 203, Lublin
Kontakt: imroz@kul.pl

Liczba osób w grupie: minimalna 8, maksymalna 15 osób
Czas trwania warsztatów: 120 min
Terminy:
8.10.2011 r.
9:00 - 11:00  I grupa
11:30 - 13:30  II grupa

15.10.2011 r.
9:00 - 11:00  I grupa
11:30 - 13:30  II grupa

EKOLOGIA - zajęcia będą odbywać się wymiennie z warsztatami z botaniki prowadzonymi przez dr Radosława Mencfela. Maksymalna ilość osób 15 (istnieje też możliwość prowadzenia zajęć w większych grupach)

Opis:
Warsztaty będą dotyczyły następujących pojęć i zagadnień ekologicznych: osobnik, środowisko, tolerancja ekologiczna, populacja, liczebności i zagęszczenie populacji, korytarz ekologiczny, bariera ekologiczna. Uczniowie wezmą udział w następujących ćwiczeniach:
1. Reakcja organizmu na czynniki środowiska: analiza wpływu temperatury i wilgotności na tempo rozwoju chrząszcza trojszyka ulca.
2. Liczebności i zagęszczenia populacji: zastosowanie metody kwadratów do oceny liczebności i zagęszczenia kasztanowca zwyczajnego.
3. Rola korytarzy i barier ekologicznych dla przemieszczania się organizmów w środowisku: wyznaczenie korytarzy ekologicznych oraz identyfikacja najważniejszych barier na podstawie zdjęć lotniczych wybranego fragmentu środowiska.

WARSZTATY z BOTANIKI
Prowadzący: dr Radosław Mencfel
Miejsce: Kampus Poczekajka KUL, Budynek Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego, ul. Konstantynów 1H, s. 21, Lublin
Kontakt: mencfelr@kul.pl

Liczba osób w grupie: minimalna 8, maksymalna 15 osób
Czas trwania warsztatów: 120 min
Terminy:
8.10.2011 r.
9:00 - 11:00  I grupa
11:30 - 13:30  II grupa

15.10.2011 r.
9:00 - 11:00  I grupa
11:30 - 13:30  II grupa
 
BOTANIKA - zajęcia będą odbywać się w budynku WMP wymiennie z warsztatami z ekologii prowadzonymi przez dr Iwonę Mróz. Maksymalna ilość osób 15 (istnieje też możliwość prowadzenia zajęć w większych grupach)

1. Specyfika budowy komórki roślinnej: ściana komórkowa i plastydy.

2. Tkanki roślinne ich funkcja i wynikające z niej konsekwencje w budowie.

3. Procesy metaboliczne roślin, specyficzne substancje. Powiązania pomiędzy fotosyntezą a oddychaniem w skali osobnika i ich znaczenie dla obiegu materii i energii na Ziemi.
4. Fizjologia roślin. Regulacja aktywności rośliny, mechanizmy pobierania i przewodzenia wody w roślinie. Rozmnażanie i rozwój roślin. Regulacja funkcjonowania organizmu roślinnego
5. Różnorodność świata roślinnego wynikająca z przystosowań do różnych środowisk życia wykształconych w toku ewolucji

Każdy dział będzie prezentowany w oparciu o samodzielne obserwacje mikroskopowe, preparatów świeżych i gotowych oraz proste doświadczenia. Każde zagadnienie omawiane będzie pod kątem jego pojawiania się w testach maturalnych, ze zwróceniem szczególnej uwagi na pytania dotyczące planowania, wykonania i wyciągania wniosków z doświadczeń.

Autor: Dawid Stępniak
Ostatnia aktualizacja: 16.09.2011, godz. 15:18 - Liliana Kycia