mgr Natalia Czaja
oraz studenci Małgorzata Adamczyk, Łukasz Kmak i Kacper Kubiec

Wydział Nauk Humanistycznych

 

Jest to projekt stworzony przezczłonków Koła Dydaktyków Polonistów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, skierowany do uczniów gimnazjum. Jego założeniem jest nie tylko pogłębienie wiedzy teoretycznej z zakresu teatru, ale przede wszystkim doskonalenie różnorodnych umiejętności przez ćwiczenia praktyczne. Ich celem jest wyeliminowanie kompleksów czy nieśmiałości, wyzwolenie wiary we własne możliwości, osiągnięcie satysfakcji i zadowolenia.

 

Odwołujemy się tym samym do podstawy programowej, która zakłada, że nauczyciel języka polskiego na III etapie edukacyjnym motywuje ucznia do aktywnego poznawania rzeczywistości, kształtuje umiejętności poprawnego mówienia i odbioru tekstów kultury. Warsztaty mają być zatem formą zajęć metodycznych wykorzystujących pasję poznawczą dzieci, ich chęć do zabawy i gotowość do współpracy. Podczas warsztatów uczniowie będą mieli okazję kształtować umiejętność autoprezentacji, panowania nad stresem, czy koncentracji. Dodatkowo organizatorzy przygotowali ćwiczenia dotyczące samego rozwoju teatralnego: integracja grupy, budowanie zaufania i improwizowanie.

 

Uwaga! Prosimy o wygodny, sportowy strój!

 

Gmach Główny, sala 244, uczestnicy 26

wtorek, 15 maja br., 9:00-11.30

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 07.05.2012, godz. 13:34 - Andrzej Zykubek