Czy w przytoczonym poniżej tekście pojęcie wartość ujemna zostało użyte poprawnie?
Partia A zdecydowała się na połączenie z partią B. Partia B może jednak okazać się wartością ujemną. Stąd najprawdopobniej poparcie partii A wskutek połączenia spadnie.

 

Nazwa wartość ujemna funkcjonuje przede wszystkim w znaczeniu matematycznym.
W Korpusie Języka Polskiego PWN oraz w Narodowym Korpusie Języka Polskiego większość przykładów na użycie tej nazwy odnosi się właśnie do terminologii matematycznej i występuje w następujących związkach:

- x przyjmuje wartość ujemną,

- x ma wartość ujemną,

- wartość ujemna x jest.

Co w przytoczonym przykładzie może przyjąć wartością ujemną? O samej
partii B nie powiemy, że przyjmuje wartość ujemną, a tym bardziej, że nią jest. Połączenie partii A z partią B także trudno tak nazwać. Lepiej powiedzieć, że połączenie z partią B jest niekorzystne (chyba w takim znaczeniu zostało użyte sformułowanie wartość ujemna).
W przytoczonym przykładzie, choć nie zostało to napisane dosłownie, nazwa wartość ujemna może odnosić się do wielkości dającej się określić liczbowo, a mianowicie do procentów, które wyrażają stosunek poparcia połączonych partii A i B względem innych partii. Jednak nawet zmniejszone poparcie dla partii A i B nie przyjmuje wartości ujemnej, ponieważ różnica między większym a mniejszym poparciem nie może być ujemna. Poparcie dla tych partii nigdy nie wyniesie, np. -0,5 %. Użycie nazwy wartość ujemna wydaje się zatem bezzasadne zarówno na poziomie dosłownym jak i przenośnym. 

Autor: Natalia Sosnowska
Ostatnia aktualizacja: 03.07.2017, godz. 10:49 - Natalia Sosnowska