Osoby zainteresowane wygłoszeniem referatu w trakcie IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców proszone są o uiszczenie opłaty konferencyjnej w wysokości 100,00 zł.

 

Wpłaty należy dokonać na konto:

 

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Al. Racławickie 14

20-950 Lublin

PKO BP SA 37 1020 3150 0000 3502 0040 2404

 

z dopiskiem: "konferencja" w terminie do dnia 15 maja 2015 r.

 

Opłata konferencyjna obejmuje posiłki oraz koszty organizacyjne.

 

Autor: Magdalena Sawa
Ostatnia aktualizacja: 27.02.2015, godz. 07:01 - Magdalena Sawa