Konstytucja dla Nauki

 

W celu wdrożenia ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668) powołana została Komisja ds. wdrożenia ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w następującym składzie:

    1) ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński – przewodniczący,

    2) ks. dr hab. Sławomir Nowosad, prof. KUL,

    3) dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL,

    4) dr hab. Monika Walczak, prof. KUL,

    5) dr hab. Magdalena Charzyńska-Wójcik, prof. KUL,

    6) ks. dr hab. Stanisław Fel, prof. KUL,

    7) prof. dr hab. Ryszard Szyszka,

    8) ks. dr hab. Jacek Łapiński, prof. KUL,

    9) prof. dr hab. Andrzej Kuczumow,

    10) przewodniczący Uczelnianego Samorządu Studentów,

    11) przewodniczący Rady Doktorantów.

 

Komisja podjęła prace nad opracowaniem projektu Statutu KUL oraz dostosowaniem wewnętrznych przepisów prawnych do nowych regulacji, zgodnie z terminami wskazanymi w ustawie.

 

13 grudnia 2018 r. odbędzie się spotkanie Władz KUL ze społecznością akademicką, które będzie poświęcone wdrożeniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

 


 

Broszura Konstytucja dla Nauki

 

Prezentacja Ks. Rektora na spotkaniu ze społecznością akademicką

 

Prezentacja Prorektor ds. nauki i kształcenia

 

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 14.12.2018, godz. 12:05 - Leszek Wojtowicz