Program otwarcia wystawy:

 

  • Przywitanie gości - Ireneusz Marciszuk IHS KUL (kurator wystawy),
  • Słowo Rektora KUL - ks. prof. dr hab. Antoniego Dębińskiego przeczytała Pani Prorektor dr hab. Urszula Piotrowska - Paprocka,
  • List Prezydenta Lublina dr Krzysztofa Żuka przeczytał Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych dr hab. Hubert Łaszkiewicz, prof. KUL,
  • Wystąpienie dr hab. Ireny Rolskiej, prof. KUL - Dyrektora Instytutu Historii Sztuki KUL,
  • Wystąpienie ks. mitrata dr Stefana Jan Batrucha – proboszcza parafii greckokatolickiej p.w. Św. Jozafata w Lublinie.
  • Słowo autora wystawy - dr Moniki Rzepiejewskiej – Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie.
  • Słowo autora opisów cerkwi - Stanisława Krycińskiego - Towarzystwo Karpackie (Warszawa),
  • Chór seminarzystów greckokatolickich z Lublina "BOHOSŁOW".
Autor: Ireneusz Marciszuk
Ostatnia aktualizacja: 11.04.2014, godz. 11:49 - Ireneusz Marciszuk