Obchody 100-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II przybierają różne formy. 28 czerwca 2018 r. Rada Miasta Lublin zadecydowała o nadaniu nazwy Ks. Wincenta Granata, wieloletniego rektora KUL, nowej ulicy w pobliżu Zalewu Zemborzyckiego oraz o nazwaniu ronda u zbiegu al. T. Mazowieckiego i Al. Solidarności – rondem 100-lecia KUL.

 

Tym samym zwiększyła się obecność KUL na mapie Lublina – ul. ks. W. Granata i Rondo 100-lecia KUL dołączyły dotakich miejsc, jak: ul. ks. I. Radziszewskiego, ul. o. J. Woronieckiego, ul. ks. A. Słomkowskiego, Al. Jana Pawła II, ul. bp. M. Fulmana, Placu o. M. A. Krąpca, Skweru abp. J. Życińskiego, ul. I. Czumy, ul. S. Wyszyńskiego, ul. ks. F. Blachnickiego, ul. ks. J. Popiełuszki, Zaułek W. Panasa, ul. C. Strzeszewskiego, ul. T. Strzembosza, ul. L. Pagi.

Autor: Grzegorz Tutak
Ostatnia aktualizacja: 17.07.2018, godz. 13:22 - Leszek Wojtowicz