ŚWIĘTO PATRONALNE KUL – 12 VI 2015 R.

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II dzisiaj obchodzi swoje Święto Patronalne, które celebrujemy zawsze w uroczystość Najświętszego Serca Jezusa.

Dzisiejsze święto to sposobność, by z wdzięcznością myśleć o Założycielu naszego Uniwersytetu, ks. Idzim Radziszewskim, który zawierzył KUL właśnie Sercu Jezusa – wybrał je na patrona. Prawie 100 lat temu był też przekonany, że odradzającej się po latach zaborów ojczyźnie potrzebna jest uczelnia, która będzie kształcić i formować elity w duchu wartości chrześcijańskich. Uznał, że właściwym miejscem do powstania takiego uniwersytetu będzie Lublin. I dzięki jego wizjonerskiej inicjatywie, ogromnej determinacji i wielkiemu zaangażowaniu powstała w 1918 r. pierwsza uczelnia w Lublinie i zarazem na Lubelszczyźnie. Jej powołanie i funkcjonowanie przyczyniło się znacznie do rozwoju miasta i regionu, a także położyło fundamenty pod budowanie ośrodka akademickiego, obecnie prężnie rozwijającego się, przyciągającego studentów z zagranicy, szczycącego się licznymi osiągnięciami naukowymi, współpracującego z biznesem.

Po blisko 100 latach od założenia KUL, przypominając o zasługach ks. Radziszewskiego, pragniemy powierzyć całej lokalnej społeczności podjętą przez nasz Uniwersytet inicjatywę wzniesienia pomnika upamiętniającego tę postać, tak zasłużoną zarówno dla Lublina, jak i dla lubelskiej nauki. Dzięki zgodzie władz miasta pomnik mógłby stanąć na skwerze Arcybiskupa Józefa Życińskiego od strony ulicy Radziszewskiego. Teraz pod wnioskiem o zbudowanie pomnika będziemy zbierać podpisy mieszkańców, którzy tym samym będą mogli wyrazić swoją wdzięczność wobec pioniera akademickości Lublina.

To jedna z ważniejszych inicjatyw związanych ze zbliżającymi się obchodami 100-lecia Uczelni. Zaczniemy je celebrować od października przyszłego roku. Już dziś pragnę zaprosić Państwa na wydarzenie inaugurujące, którym będzie V Kongres Kultury Chrześcijańskiej zatytułowany „Wolność ocalona. Chrześcijańskie światło na drogach człowieka”.

 

Szanowni Państwo!

Święto Patronalne to okazja, by tego dnia w sposób szczególny myślą i modlitwą ogarniać wszystkich, którzy przez blisko 100 lat tworzyli naszą Alma Mater. Święto Uczelni to dobra sposobność do złożenia podziękowań wszystkim pracownikom , doktorantom i studentom za codzienne zaangażowanie w życie i rozwój naszej Uczelni, za trud i ofiarność dla jej dobra. Słowa wdzięczności kieruję również do naszych pracowników emerytowanych, którzy nadal ubogacają nasz Uniwersytet swą obecnością, wiedzą i doświadczeniem. Dziękuję także absolwentów utrzymującym związki z KUL-em, dbającym o jego dobre imię i wiernym wyniesionym stąd wartościom. Ufam, że utworzona w maju br. Rada Absolwentów przy Rektorze KUL przyczyni sie do jeszcze większej identyfikacji, budowania jeszcze mocniejszych więzi pomiędzy absolwentami i Uczelnią. Pragnę wyrazić wdzięczność naszym dobroczyńcom za życzliwe wsparcie. W tym miejscu chciałbym bardzo serdecznie podziękować przede wszystkim Towarzystwu Przyjaciół KUL i Fundacji Potulickiej za nieustanne wspomaganie naszego Uniwersytetu.

Szanowni Państwo, Drodzy Goście, Pracownicy i Studenci,

Obchodząc dzisiaj po raz kolejny Święto Patronalne z głęboką nadzieją powierzamy Bożej Opatrzności, przez przyczynę Najświętszego Serca Jezusowego, sprawy naszej Alma Mater, jej niemal wiekową historię oraz pełną różnych wyzwań teraźniejszość. Oby podejmowany przez pracowników i studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II trud stanowił realizację naszej uniwersyteckiej dewizy Deo et Patriae - w służbie Bogu i Ojczyźnie.