Dział Studenckich Spraw Socjalnych przypomina, że 28 lutego 2018 r. upływa termin na złożenie wniosków o stypendium Rektora dla najlepszych studentów na semestr letni w roku akademickim 2017/2018 (załącznik nr 2a do zarządzenia Prorektora ds. studenckich z dnia 28.06.2017 r.). Termin dotyczy studentów kierunków studiów, na których odbywa lub odbywała się dodatkowa rekrutacja na semestr letni. Są to następujące kierunki studiów:

  • architektura krajobrazu – studia stacjonarne II stopnia
  • gospodarka przestrzenna – studia stacjonarne II stopnia
  • inżynieria środowiska – studia stacjonarne II stopnia WZPiNoSwSW.

 

Natomiast termin na złożenie wniosków o stypendium socjalne lub stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych przez osoby przyjęte na studia po 31 stycznia 2018 r. upływa 5 marca 2018 r. z zastrzeżeniem § 3 ust. 2 Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom i doktorantom KUL.

Wnioski o świadczenia pomocy materialnej dostępne są na stronie wnioski-i-druki,11463.html

Autor: Małgorzata Stróżyńska
Ostatnia aktualizacja: 21.02.2018, godz. 13:00 - Małgorzata Stróżyńska