ZANURZ SIĘ W NIEZWYKŁY ŚWIAT TEATRU!

 

 

Czego się nauczysz?

Będziesz świadomym i aktywnym uczestnikiem życia kulturalnego. Nauczysz się swobodnie poruszać się w przeszłości oraz teraźniejszości dramatu i teatru oraz osadzać zjawiska z nimi związane w kontekście historycznym, kulturowym, socjologicznym itp. Zaczynając od fascynującego świata teatru greckiego i rzymskiego będziesz szukał odpowiedzi o fundamentalną idee teatru XXI wieku. Dowiesz się, gdzie zaczyna i kończy się teatr, w jaki sposób czytać dramaty, badać ich strukturę i poznawać sposoby budowania świata przedstawionego. Podejmiesz próby badania przemijających dzieł teatralnych na podstawie scenariuszy, szkiców, fotografii, recenzji… Przeżyjesz fascynującą przygodę wnikania w świat sztuki scenicznej pod okiem fachowych przewodników.

 

 

 

Jakie da Ci to możliwości?

Wykształcony teatrolog jest świadomym i aktywnym uczestnikiem życia kulturalnego. Jako osoba, która zna i rozumie współczesny dramat oraz jego korzenie, będziesz przygotowany do pracy w instytucjach kulturalnych, teatrach, wydawnictwach, redakcjach czasopism, w środkach komunikacji masowej, organizacjach pozarządowych, możesz być animatorem kultury, krytykiem teatralnym, kierownikiem literackim w teatrach. Po ukończeniu specjalizacji nauczycielskiej, możesz pracować jako nauczyciel przedmiotów związanych z kulturą i sztuką polskiego w szkole podstawowej i gimnazjum, natomiast dzięki nabytym praktycznym umiejętnościom scenicznym możesz kierować działalnością różnego rodzaju kół i grup teatralnych. Będziesz też przygotowany do podjęcia studiów magisterskich na bardzo wieku kierunkach humanistycznych i społecznych.

 

Kompetencje zdobywane podczas studiów:

  • pracy w teatrach i instytucjach kultury oraz swobodnego poruszania się w przeszłości i teraźniejszości dramatu i teatru, a także świadomego i aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym
  • pracy w mediach związanych z kulturą i teatrem
  • wykonywania pracy instruktora teatralnego

Zawody:

  • stanowiska w teatrach i instytucjach kultury
  • instruktor teatralny
  • mass media

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 10.06.2015, godz. 23:10 - Grzegorz Jędrek