kob1.JPG

Wiedza o teatrze to propozycja studiów inspirujących, rozwijających, otwierających nowe horyzonty i szanse na kreatywną i satysfakcjonującą pracę, zwłaszcza w sektorze kultury, która pozwala zarazem lepiej zrozumieć współczesną rzeczywistość społeczną i jej teatralne mechanizmy.

 

Zajęcia teoretyczne, prowadzone przez wykładowców z Instytutu Filologii Polskiej i Instytutu Filologii Klasycznej, umożliwiają w pełni świadome i kompetentne poruszanie się w świecie literatury dramatycznej i teatru, zajęcia praktyczne: prof. Leszka Mądzika (Scena Plastyczna KUL), ks. dra Mariusza Lacha (Teatr ITP), a także reżyserskie i aktorskie, odbywające się w lubelskim Teatrze im. J. Osterwy, odsłaniają pracę twórców dzieła teatralnego i pozwalają uchwycić je in statu nascendi.

 

Program obejmuje:

- ćwiczenia z dokumentacji teatralnej, analizy dramatu, teorii dramatu i teatru, ikonografii teatralnej, krytyki teatralne, teatru współczesnego

- wykłady z podstaw nauki o teatrze, wykład z dramatu antycznego, dramatu i teatru religijnego i konwersatoria z historii dramatu i teatru zarówno polskiego jak i powszechnego

- zajęcia warsztatowe

Autor: Mariusz Lach
Ostatnia aktualizacja: 23.03.2014, godz. 11:13 - Mariusz Lach